Så här fixar du en Sony Bravia XBR med ett blinkande rött standby-ljus

När din Sony Bravia XBR HDTV inte fungerar ordentligt, får du ledtrådar till vad du kan göra för att lösa problemet. Ett problem som kan uppstå är att strömindikatorlampan blinkar rött i stället för att enheten startar när du försöker slå på TV: n. Även om lampan indikerar ett problem med TV: n finns det steg du kan vidta för att få TV: n att fungera igen. Alternativt kan du också återställa TV: n till fabriksinställningarna, vilket vanligtvis löser problemet och får lampan att sluta blinka.

Steg 1

Dra ut tv: ns elkabel från vägguttaget.

Steg 2

Koppla bort alla enheter som är anslutna till tv: n, inklusive spelsystem, DVR eller DVD-spelare. Lämna tv: n avstängd i minst fem minuter.

Steg 3

Anslut TV: n tillbaka till vägguttaget och försök att sätta på den igen med fjärrkontrollen eller "Power" -knappen på själva enheten. Om TV: n startar utan att blinka, stäng av den, anslut dina enheter igen och sätt på den igen. Om du fortfarande ser det blinkande ljuset, gör en fabriksåterställning.

Rikta fjärrkontrollen mot TV: n och tryck och håll ned "Pil upp" -knappen. Samtidigt trycker du på och släpper knappen "Ström" på TV: n. Din TV återställs till fabriksinställningarna och den röda lampan blinkar inte längre.