Hur får jag signalåterställning från Comcast

Om din Comcast-kabelbox eller internettjänst inte fungerar ordentligt är en av de enklaste korrigeringarna för problemen en signalåterställning. När du begär en återställningssignal, använder en Comcast-representant sitt datorprogram för att stänga av ditt system och sedan starta om det. Du kan inte återställa en signal själv, men att få en Comcast-representant att utföra denna operation kräver vanligtvis bara några minuter att göra. Ha ditt Comcast-kundkontonummer till hands för att ge representanten.

Steg 1

Stäng av kabelboxen manuellt, vänta några minuter och slå på den igen. Denna enkla procedur löser ofta problemet. Om inte, gå till nästa steg.

Steg 2

Plocka upp din telefon eller mobiltelefon och ring 1-800-266-2278 (1-800-Comcast).

Förklara för Comcast-representanten att du har problem med din tjänst och vill få en signalåterställning. Representanten kan begära att du anger ditt Comcast-kundkontonummer. I de flesta fall kommer proceduren att göras omedelbart.