Vad är en RF-antenningång?

RF-antenningång används vanligtvis för att ansluta en TV-antenn, kabel-TV-kabel eller satellitmatning till en TV, videobandspelare eller annan enhet som kan behandla radiofrekventa videosignaler, inklusive vissa datorer. Att veta när man ska använda en RF-signal och hur den skiljer sig från andra signaler kan vara användbart när man ställer in vissa dator- och videosystem.

RF-signaler

En radiofrekvenssignal (RF) är en elektrisk signal som sänds ut som en radiovåg. Den färdas från sändningsantennen till den mottagande antennen. Olika kanaler bär signalen vid olika frekvenser. Beroende på förhållanden kan signalen tas emot så långt som 80 miles från sändningsantennen. En RF-signal kan också transporteras på ledningar som har konfigurerats på lämpligt sätt, antingen från en närliggande sändningsantenn eller som en del av ett kabel-TV-distributionssystem som betjänar ett område som sträcker sig från en byggnad till en stad.

Utseende

Den vanligaste RF-ingången liknar en kort, tjock bult som är ungefär en fjärdedel tum i diameter och en fjärdedel tum lång. Kabelsladdarna skruvas fast i bulten. Äldre TV-apparater kan ha två skruvar sida vid sida, utformade för att fästa ledningar från en kabel som kallas en tvillingledning. Det finns en elektrisk skillnad mellan de två anslutningsformerna. En adapter kan behövas för att ansluta dubbla ledningskablar till en rund RF-ingång eller tvärtom. Adaptrarna är billiga och allmänt tillgängliga.

Ta emot RF-signaler

En TV-bild kodad som en RF-signal innehåller ljud och video, vilka båda avkodas med hjälp av en tuner. Huvudskillnaden mellan en bildskärm och en TV är att en bildskärm inte kan behandla en RF-signal direkt. De flesta TV-apparater, videobandspelare och kabel-TV-lådor låter dig mata ut den avkodade ljud- och videosignalen till andra enheter. Att separera video- och ljudsignaler ger bättre kvalitet än den integrerade RF-signalen. S-video, komponentvideo och HDMI-utgångar erbjuder högre kvalitet än RF. För att en dator ska kunna bearbeta RF-signaler måste den ha ett grafikkort utrustat med en RF-ingångskontakt, liksom annan programvara för hårdvara och kanalval.

Skicka RF-signaler

Att använda en RF-signal för att överföra ljud och video från en enhet till en annan är en sista utväg, eftersom det alltid är det lägsta kvalitetsalternativet. Men med äldre TV-apparater och videobandspelare eller i komplexa inställningar kan RF vara det enda tillgängliga alternativet. De flesta videobandspelare, äldre spelkonsoler, satellitmottagare och kabelavkodare kan rymma en RF-signal, vanligtvis på kanal 3. Externa RF-modulatorer är tillgängliga för att generera en RF-signal från video- och ljudutgångarna som ofta används på datorer och audio-videoenheter.

Andra RF-antennanvändningar

RF-signaler används för FM-radiosignaler och Wi-Fi-datanät. FM-radio och ljud- / videomottagare kan ha en RF-ingång för radioantennen, eller en anslutning för ett kabelsystem som bär FM-radiosignaler. Wi-Fi-antenner ansluter vanligtvis direkt till den trådlösa sändaren.