Så här kopierar du filer från ett användarkonto till ett annat i Windows 10

Om du inte kan logga in på ett visst användarkonto kan du kopiera filer från det skadade användarkontot till ett annat användarkonto. Nedan hittar du stegen för att kopiera filer från ett användarkonto till ett annat i Windows 10.

Kopiera filer från ett användarkonto till ett annat

Varje gång du skapar ett nytt användarkonto i Windows 10 skapar din dator en ny mapp med ditt användarnamn och placerar denna mapp på C: \ Users \ User Name-sökvägen.

I allmänhet hjälper den här installationen att segregera användarfiler och begränsar de flesta användaraktiviteter inom sina respektive användarmappar.

Denna inställning förhindrar också Windows Search från att komma åt filer i andra användarkonton och begränsar åtkomsten till andra användarkonton.

Men om det blir nödvändigt är det alltid möjligt att få tillgång till filer i andra användarkonton och kopiera filer från ett användarkonto till ett annat i Windows 10.

Steg för att kopiera filer från ett användarkonto till ett annat

Även om det inte är nödvändigt, kanske du vill logga in på ditt administratörskonto och följa stegen nedan för att kopiera filer från ett användarkonto till ett annat.

1. Högerklicka på Start-knappen och klicka på File Explorer.

2. På File Explorer-skärmen bläddrar du ner och klickar på Local Disk (C :) eller OS (C :) i den vänstra rutan och öppnar Användarmapp genom att dubbelklicka på den.

3. Öppna den specifika användermappen där filerna som du vill överföra finns. I det här fallet öppnar vi ME2 User Folder.

4. Om du ser popupmenyn “Du har inte behörighet att komma åt den här mappen” klickar du på Fortsätt och väntar på att tillståndet ska beviljas.

5. När du väl är i användarmappen väljer du alla filer / mappar som du vill kopiera> högerklicka på de valda filerna / mapparna och klicka på Kopiera i menyn som visas.

Viktigt: Om den här användarprofilen är skadad, kopiera inte hela användarmappen, eftersom du kommer att kopiera skadade dolda systemfiler (Ntuser.dat, Ntuser.dat.log, Ntuser.ini)

6. När du har kopierat filerna öppnar du användarmappen (ME1) i vilken du vill klistra in filerna och dubbelklicka på skrivbordsmappen.

7. Högerklicka var som helst i skrivbordsmappen> klicka på Ny> mapp och ge ett nytt namn på den nyskapade mappen.

8. Öppna den nya mappen> högerklicka på vilket som helst tomt utrymme och klicka på Klistra in.

Nu kommer alla filer som du kopierade från det första användarkontot (skadade eller på annat sätt) nu tillgängliga i en ny mapp på ett annat användarkonto som du enkelt kan komma åt.