Hur man öppnar och stänger bärbar dator med lock i Windows 10

Din bärbara dator kan konfigureras så att den öppnas automatiskt när locket lyfts och stängs av när locket är stängt. Nedan hittar du stegen för att öppna och stänga den bärbara datorn med lock i Windows 10.

Öppna och stäng den bärbara datorn med lock i Windows 10

Att konfigurera den bärbara datorn för att öppna och stänga med Lid kan vara användbart för studenter, mobilbankpersonal och andra som rör sig med sina bärbara datorer.

Denna funktion eliminerar behovet av att trycka på strömbrytaren för att starta datorn och säkerställer också att din bärbara dator är avstängd när du stänger locket och placerar din bärbara dator i sin väska.

Du kanske inte hittar den här funktionen på många äldre bärbara datorer och den kanske inte också är tillgänglig på vissa nyare bärbara datorer på grund av hårdvara och drivrutinsbegränsningar.

Även på vissa bärbara datorer görs bara alternativet för att stänga den bärbara datorn med locket tillgängligt, medan alternativet att öppna den bärbara datorn när locket lyfts hålls doldt.

1. Öppna den bärbara datorn när locket öppnas

Följ stegen nedan för att öppna din bärbara dator när locket lyftes.

1. Öppna Inställningar på din dator och klicka på Systemikonen.

2. Klicka på Power & Sleep i den vänstra rutan på nästa skärm. I det högra fönstret bläddrar du ner och klickar på länken Ytterligare ströminställningar, som finns under avsnittet "Relaterade inställningar".

3. På skärmen Energialternativ klickar du på länken Ändra planinställningar, bredvid den aktuella aktiva energiplanen på din dator.

4. Klicka på Ändra avancerad kraftinställningslänk på skärmen Redigera planinställningar.

5. På skärmen Power Options (Strömalternativ) expanderar du Power-knappar och lock-inmatning> expandera Open open action och väljer Aktivera visningsalternativet för batteri och Anslut.

6. Klicka på Apply och OK för att tillämpa dessa nya inställningar på din dator.

2. Stäng av den bärbara datorn när locket stängs

Följ stegen nedan för att låta din bärbara dator stängas av när locket är stängt.

1. Gå till Inställningar> System> klicka på Power & Sleep i den vänstra rutan. I det högra fönstret bläddrar du ned och klickar på länken Ytterligare ströminställningar, som finns under avsnittet "Relaterade inställningar".

2. På skärmen Energialternativ klickar du på länken Ändra planinställningar, precis bredvid nuvarande energiplan på din dator.

3. Klicka på Ändra avancerad ströminställningslänk på skärmen Redigera planinställningar.

4. På skärmen Power Options (Strömalternativ) expanderar du Power-knappar och lockinmatning> expandera Lid-stängning och välj Stäng av alternativet för batteri och Anslut.

5. Klicka på Apply och OK för att spara dessa inställningar på din bärbara dator.

3. Ta bort lock Open Action i Windows 10

Om Lid Open-åtgärden inte är tillgänglig på din bärbara dator är det troligt att det här alternativet kan döljas på din dator.

1. Högerklicka på Start-knappen och klicka på alternativet Command Prompt (Admin).

2. Skriv powercfg -attributen SUB_BUTTONS 99ff10e7-23b1-4c07-a9d1-5c3206d741b4 -ATTRIB_HIDE på kommandotolkskärmen och tryck på Enter-knappen på tangentbordet på din bärbara dator.

3. När detta kommando körs får du ingen bekräftelse, men Lid Open Action läggs omedelbart till skärmen Power Options på din dator.

När locket öppnas alternativet, kan du följa stegen för att öppna eller stänga av den bärbara datorn med locket.

Obs: Om kommandot ovan inte lägger till Lid Open-åtgärden, kan du kanske aktivera det här alternativet genom att gå till BIOS-inställningarna på din dator.