Hur man startar Windows 10 i säkert läge utan F8-nyckel

Sedan har den populära F8-nyckelmetoden för att starta upp en Windows-dator i säkert läge inaktiverats i Windows 10. Vi tillhandahåller nedan andra metoder för att starta Windows 10 i säkert läge.

Vad är säkert läge

Safe Mode kan beskrivas som diagnosläge som gör det enkelt att fixa de flesta problem på din dator.

Safe Mode gör att en Windows-dator startar med bara de viktigaste applikationerna, så att du kan isolera och identifiera program eller drivrutiner som kan orsaka problem på din dator.

Det finns flera sätt att starta en Windows 10-dator i säkert läge. Nedan följer stegen för följande metoder för att starta din Windows 10-dator i säkert läge.

1. Säkert läge med systemkonfigurationsapp
2. Säkert läge med Shift + Starta om
3. Säkert läge med Windows 10-återställningsenhet

1. Starta Windows 10 i Safe Mode med hjälp av System Configuration app

Den här metoden för att starta Windows 10-datorn i säkert läge kan användas om du kan logga in på din dator med ett administratörskonto.

1. Skriv msconfig i sökfältet i Windows 10.

2. Klicka sedan på Systemkonfiguration Desktop-app enligt sökning i Windows 10 (se bild nedan)

3. På nästa skärm, klicka på Boot-fliken och välj sedan Safe Boot och Minimal-alternativ (se bild nedan)

3. När du har valt Safe Mode och Minimal Options, klicka på Apply och OK (se bilden ovan)

4. Därefter ser du en popup som frågar om du vill starta om ditt system. Klicka på Starta om för att starta processen med att starta din dator i säkert läge.

Som du ser från systemkonfigurationsskärmen finns det andra startalternativ som du kan använda beroende på dina krav.

Minimal: Startar Safe Mode i standard Windows GUI (Grafiskt användargränssnitt) med bara de viktigaste tjänsterna och drivrutinerna.

Alternativt skal: Startar säkert läge i kommandotolken. Använd detta bara om du har avancerad kunskap om kommandon.

Active Directory-reparation: Startar Safe Mode med tillgång till maskinvaruinformation. Det här alternativet används för att reparera skadad maskinvarudata.

Nätverk: Startar Safe Mode i standard Windows GUI, med nödvändiga tjänster och drivrutiner för nätverk.

Stäng av säkert läge

När du är klar med att fixa problemen på din dator är det viktigt att stänga av alternativet Safe Mode i System Configuration App, annars fortsätter din dator att starta i Safe Mode varje gång du startar om.

Öppna systemkonfigurationen Desktop-appen på samma sätt som beskrivits ovan och avmarkera kryssrutan Safe Boot.

Nu kan du starta om datorn så startar den i normalt läge.

2. Starta Windows 10 i felsäkert läge med Shift + Starta om

Denna metod för att starta upp Windows 10-datorn i säkert läge fungerar direkt från Windows 10-inloggningsskärmen, du behöver inte logga in på något av dina användarkonton.

1. Klicka på strömbrytaren längst ner till höger på inloggningsskärmen. Det kommer att få fram tre alternativ: Viloläge, Stäng av och starta om (se bild i punkt 2 nedan)

2. Håll Shift-tangenten intryckt på tangentbordet på din dator och klicka på Starta om. (Se bild nedan)

3. Fortsätt hålla Shift-tangenten tills datorn har raderats helt.

4. Din dator startar om och presenterar tre alternativ: Fortsätt, Felsökning, Stäng av datorn. Klicka på felsökningsalternativet (se bild nedan)

5. Klicka på Avancerade alternativ på nästa skärm

6. Klicka på Startinställningar på skärmen Avancerade alternativ.

7. Klicka på Start-knappen för att gå till nästa skärm på skärmen Startup-inställningar (se bild nedan).

8. På nästa skärm ser du ett gäng startalternativ. Tryck på F4-tangenten för att starta din Windows 10-dator i säkert läge (se bild nedan).

Som du ser från bilden ovan kan du också starta datorn i Säker-läge med Nätverk och Säker-läge med kommandotolken genom att trycka på F5- och F6-tangenterna.

3. Starta Windows 10-datorn i säkert läge med hjälp av återställningsenhet

Starta från en Windows 10-återställningsenhet är ditt bästa alternativ om du inte ens kan komma till inloggningsskärmen och du inte kan använda metoderna som beskrivs ovan för att starta din Windows 10-dator i säkert läge.

Lyckligtvis kan du enkelt skapa en Windows 10-återställningsstation just nu genom att gå till en annan dator som kör Windows 10-operativsystem, om du inte har gjort en ännu.

Förutsatt att du har en Windows 10-återställningsenhet, följ stegen nedan för att aktivera säkert läge på en Windows 10-dator med en återställningsenhet.

1. Bekräfta först att din dator kan starta från en USB-enhet. Du kanske måste ändra startsekvensen på din dator genom att gå in i BIOS-inställningarna, om det inte är inställt för att starta från en USB-enhet.

Att ändra BIOS-inställningar är inte svårt, bara följ stegen som beskrivs i: Hur man aktiverar USB-start i BIOS.

2. Sätt i Windows 10 USB Recovery Drive i datorn och starta om datorn

3. När din dator startar upp från återställningsenheten blir du ombedd att välja en tangentbordslayout.

4. På nästa skärm klickar du på alternativet Felsökning (se bild nedan).

5. Klicka på Avancerade alternativ på felsökningsskärmen.

6. Klicka på Startinställningar på skärmen Avancerade alternativ.

7. På skärmen Startup-inställningar ser du ett gäng alternativet Startup. Tryck på F4 för att starta din Windows 10-dator i säkert läge.

Som du ser på bilden ovan kan du också starta Windows 10 i säkert läge med nätverks- och kommandotolkningslägen genom att trycka på F5 och F6-tangenter.