Hur du blockerar ditt telefonnummer när du ringer till någon

Nummerpresentation gör det möjligt för mottagaren att identifiera den som ringer och bestämma om han ska svara på telefonsamtalet. Men om du upptäcker att ditt telefonsamtal ignoreras kanske du vill blockera ditt telefonnummer. Det är enkelt att tillfälligt blockera ditt telefonnummer.

Om du vill blockera ditt nummer permanent måste du ringa din telefonoperatörs kundavdelning. En representant kan blockera ditt telefonnummer från telefonföretagets kontor. När du vill avblockera ditt telefonnummer måste du ringa ditt telefonföretag igen.

Om du vill spärra ditt nummer på samtalsbasis trycker du på * 67 på telefonens knappsats.

När du använder samtalsblockeringsfunktionen har du ingen feedback om att den fungerar. Om du vill testa att funktionen för samtalsblockering fungerar, ring från en annan telefon för att bekräfta att telefonnumret är blockerat.

Tips

Ditt telefonnummer kommer inte att blockeras från räddningstjänster eller något avgiftsfritt nummer. Blockering av mobiltelefoner fungerar bara när du ringer företag och privatpersoner.