Så här tar du bort en Gmail-adress utan att radera ett konto

När du först skapar ett konto för Google-tjänster som Gmail skapas ett allomfattande Google-konto som standard för dig. Din e-postadress är kopplad till Google-kontot som din primära e-postadress och användarnamn. Om din Gmail-adress är den primära e-postadressen för ditt Google-konto kan du inte ta bort adressen utan att radera hela Gmail-kontot. Men om du använde ett icke-Gmail-konto som ditt användarnamn när du skapade det ursprungliga kontot kan du ta bort den primära e-postadressen som är kopplad till kontot genom att ändra ditt användarnamn. Du kan också lägga till och ta bort alternativa Gmail- och andra e-postadresser från ditt allomfattande Google-konto.

Ta bort alternativ Gmail-adress

Steg 1

Öppna Google Accounts-verktyget i en webbläsare och logga in med ditt Gmail- eller Google-användarnamn och lösenord för att öppna sidan Kontoöversikt (se Resurser).

Steg 2

Klicka på länken "Redigera" i avsnittet E-postadresser på sidan Kontoöversikt för att öppna avsnittet i redigeringsläge.

Klicka på alternativet "X" eller "Ta bort" bredvid Gmail eller e-postadressen du tänker ta bort för att ta bort adressen från ditt konto. Kontot som är kopplat till Gmail eller e-postadressen förblir intakt.

Primär e-postadress som inte är Gmail

Steg 1

Öppna Google-kontoverktyget i en webbläsare och logga sedan in med ditt Gmail- eller Google-användarnamn och lösenord (se Resurser).

Steg 2

Klicka på "Redigera" i avsnittet E-postadresser på sidan Kontoöversikt.

Steg 3

Skriv den nya e-postadressen i fältet E-postadress.

Steg 4

Skriv ditt nuvarande lösenord i fältet Lösenord.

Klicka på alternativet "Spara e-postadress".