Så här återställer du en HP Pavilion till fabriksinställningarna

Återställa datorn till fabriksinställningarna återställer datorn till det ursprungliga driftläget som om det precis lämnade fabriken. Använd HP Recovery Manager för att slutföra återställningsprocessen för att lösa en otäck virusinfektion eller hårddiskproblem. Säkerhetskopiera dina filer innan du återställer, eftersom processen tar bort all data som sparats på HP Pavilions hårddisk.

Steg 1

Klicka på "Start" och skriv "Recovery" i fältet "Start Search". Klicka på alternativet "Recovery Manager" i resultatlistan.

Steg 2

Klicka på "Systemåterställning" under kategorin "Jag behöver hjälp omedelbart". Klicka på "Nej" i fönstret Microsoft Restore som öppnas och klicka sedan på "Nästa".

Steg 3

Klicka på "Säkerhetskopiera dina filer först (rekommenderas)" och välj sedan "Nästa". Anslut kabeln från den externa hårddisken till en USB-port på Pavilion och välj sedan de filer du vill inkludera i säkerhetskopian. Klicka på "Nästa" för att skapa säkerhetskopian och koppla sedan bort den externa hårddisken när processen är klar.

Klicka på "Nästa" i fönstret Systemåterställning för att starta processen för att återställa fabriksinställningarna. Datorn börjar omedelbart återställa systemet till det ursprungliga driftläget. starta om när processen är klar. Återställningen kan ta ett antal timmar beroende på datorns processorhastighet och mängden data på hårddisken.