Återställer 5: e generationens iPod Nanos till fabriksinställningar

Den femte generationens iPod Nano, tillsammans med alla iPod-modeller, innehåller ett återställningsalternativ som återställer enheten till dess ursprungliga fabriksinställningar. Funktionen används ofta som ett sista steg för att lösa tekniska problem eller för att förbereda enheten för återförsäljning. IPod Nano har inte ett inbyggt restaureringsalternativ. Istället måste du använda iTunes-programvaran på din dator för att torka enheten.

Anslut iPod Nano till din dator med USB-kabeln och öppna iTunes.

Klicka på iPod Nano-namnet i iTunes.

Klicka på knappen "Sammanfattning" för att visa en lista med alternativ för iPod Nano.

Klicka på "Återställ Nano." En uppmaning öppnas där du uppmanas att bekräfta återställningen.

Klicka på "Återställ" för att bekräfta återställningen och börja återställningsprocessen. När återställningsprocessen är klar öppnas ett meddelande om att iPod Nano har återställts till fabriksinställningarna.

Tips

När du har återställt iPod Nano, uppmanar iTunes dig att starta enhetens installationsguide för att namnge Nano, ställa in synkroniseringsinställningar och synkronisera enheten. Hoppa över guiden om du förbereder iPod Nano för återförsäljning.

Varningar

Stegen i denna artikel gäller för femte generationens iPod Nano och iTunes 11. Olika modeller och programversioner kan kräva olika steg.