Hur du ändrar namnet på din iPhone

Din iPhone har ett namn och kallas som standard en "iPhone". Du kan dock ändra namnet på din iPhone och ge den en identitet, för att skilja den från andra iPhoner, som alla har samma standardnamn.

Varför ändra iPhone-namn

Som nämnts ovan är standardnamnet "iPhone" inte alls unikt och saker blir förvirrande när du äger två iPhones eller har flera enheter i en familj som alla kallas "iPhone".

Till exempel, efter att du har köpt en ny iPhone kan du hitta dig själv titta på två iPhone-ikoner i iTunes med samma namn, vilket gör det svårt att skilja dem från varandra.

Andra tjänster som använder enhetsnamn och där du finner det användbart att ha ett unikt iPhone-namn är “Hitta min iPhone” och “iCloud”. Båda dessa tjänster identifierar enheter med deras namn.

Därför är det mycket meningsfullt att ändra standardnamnet på din iPhone till något som Johns iPhone som lätt kan identifieras som iPhone som tillhör John och skiljer sig från Tom's och Jane's iPhone.

Ändra namnet på din iPhone

Att ändra namnet på din iPhone, iPad eller iPod är väldigt enkelt och du kan göra det direkt på din enhet.

1. På startskärmen på din iPhone trycker du på Inställningar> Allmänt

2. Klicka sedan på About

3. Klicka på Namn på skärmen Om

4. Skriv in det nya namnet på din iPhone på nästa skärm och tryck på Klar.

Så enkelt som det. När du ansluter din iPhone till en vanlig hemdator kommer du nu att kunna identifiera din iPhone med dess unika namn.

Ändra iPhone-namn med iTunes

iTunes kan vara det första stället där du stöter på behovet av att byta namn på din iPhone till något unikt. Följ stegen nedan för att ändra namnet på din iPhone medan du är i iTunes

1. Anslut din iPhone eller iPad till en dator med den medföljande USB-kabeln.

2. Öppna iTunes på din dator.

3. Klicka sedan på telefonikonen i iTunes (se bild nedan)

4. När du klickar på telefonikonen ser du bilden på enheten och enhetsnamnet i det övre vänstra hörnet på skärmen (se bild nedan).

5. Klicka på enhetsnamnet och skriv in det nya namnet för din iPhone (se bilden ovan)

iTunes synkroniserar automatiskt ditt nya enhetsnamn och du kan se det nya namnet på din iPhone genom att knacka på Inställningar> Allmänt> Om och även varje gång du ansluter din iPhone eller iPad till datorn.