Hur man uppdaterar Mio Moov 500 GPS-kartor

Du kan uppdatera din Mio Moov 500 GPS-enhet med kartor från installations-DVD: n eller genom att köpa uppdateringarna från Mio-webbplatsen (se Resurser). Installations-DVD: n levereras med MioMore Desktop-programvaran, som du kan använda för att installera, aktivera och ta bort kartor från din enhet, samt uppdatera äldre kartor med nyare versioner. Observera att du behöver en aktiv internetanslutning för att uppdatera enhetens kartor med MioMore Desktop-programvaran på din dator.

Installera MioMore Desktop

Steg 1

Sätt i Mio DVD: n i datorns DVD-enhet. Installationsprogrammet startas automatiskt, men om installationsfilen inte startar, navigerar du till filen "Install.exe" på DVD: n och klickar sedan på filen för att starta installationen.

Steg 2

Klicka på ikonen för önskat språk och klicka sedan på “Installera”. Licensavtalet visas; acceptera det för att öppna dialogrutan Installationsdestination.

Klicka på "Nästa" för att acceptera standardplatsen, eller klicka på "Bläddra" för att bläddra till och välj en annan plats, och klicka sedan på "Nästa". MioMore Desktop-programmet är installerat på din dator. Klicka på "Slutför" för att stänga guiden när installationen är klar.

Uppdatera kartor

Steg 1

Starta MioMore Desktop-applikationen på din dator och anslut sedan Mio Moov 500 till din dator med USB-datakabeln som medföljde enheten. Tryck på "Power" -knappen på GPS. GPS ansluter och registreras till MioMore-programvaran.

Steg 2

Uppdatera MioMore Desktop-programvaran för att få ytterligare kartor och uppdateringar. Öppna MioMore Desktop och klicka sedan på "Verktyg | Alternativ | Allmänt | Automatisk sökning efter uppdateringar." Applikationen utför en uppdateringskontroll. Följ anvisningarna på skärmen för att ladda ner och installera uppdateringen, om en sådan finns. Tillgängliga kartor och kartuppdateringar visas på ditt MioMore Desktop.

Steg 3

Klicka på "Mina kartor" för att öppna Mina kartor, där du kan se en lista över installerade och tillgängliga kartor för din enhet. Installerade kartor visas med grönt teckensnitt; olåsta kartor redo att installeras visas i gult; kartor som kräver aktivering eller ytterligare åtgärder visas i rött; och kartor som du kan köpa från Mio display i blått.

Steg 4

Klicka på en röd eller gul karta för att uppdatera kartan till din enhet. Om kartan kräver aktivering startar guiden Aktivering. Köp Map Map Key om det behövs och skriv sedan Map Product Key i motsvarande fält. Klicka på "Nästa". Applikationen ansluter till Mios servrar för att aktivera din karta. När kartan är aktiverad visas dess titel i gult.

Steg 5

Klicka på länken för den aktiverade kartan du vill installera. Länktexten blir gul, vilket indikerar att kartan är tillgänglig men ännu inte installerad.

Klicka på ikonen för din enhet och klicka sedan på "Överför nu" för att installera den valda kartan till din Mio Moov. Kartlänken ändrar färg till grön. Den är nu uppdaterad och redo att användas.