Hur man uppgraderar Windows 95 till Windows XP 2003

Windows 95 var operativsystemet för alla IBM-kompatibla datorer i mitten av 1990-talet. Men det förändrades när Microsoft släppte operativsystemet Windows XP. Sedan dess har det gjorts flera uppgraderingar och servicepaket för operativsystemet Windows 95. Men även med alla nya tillägg kanske vissa användare vill ha mer. Dessutom stöder Microsoft inte längre Windows 95 och det är öppet för många virus och andra typer av skadlig kod. Du kan uppgradera din dator från Windows 95 till Windows XP 2003.

Steg 1

Säkerhetskopiera all information och filer du vill behålla. Uppgradering till Windows XP omformaterar hårddisken, vilket tar bort all data från enheten.

Steg 2

Öppna CD-enheten och sätt i installationsskivan i datorn. Stäng av datorn.

Steg 3

Slå på datorn. När datorn startar igång genom att trycka på "F8" med jämna mellanrum. Detta kommer att starta en ny skärm där du frågar om du vill starta från en skiva. Välj "Starta från skiva" och tryck på "Enter".

Steg 4

Läs igenom licensavtalet och tryck på "F8" för att godkänna det. Du får inte fortsätta utan att gå med på det. Tryck på "D" när du uppmanas att göra det. Detta betyder att du har säkerhetskopierat all information du vill behålla.

Steg 5

Tryck på "L." Data kommer att raderas från hårddisken och konfigureras för att formatera hårddisken. Välj "Unpartitioned Space" och tryck på "Enter". Tryck på "Enter" en gång till när du har valt "Formatera partitionsutrymmet med NTFS-filsystemet." Beroende på storleken på hårddisken kan det ta flera minuter. När formateringen är klar startar datorn om.

Följ inställningsanvisningarna och skriv sedan in serienyckeln. Serienyckeln finns vanligtvis i installationsskivans fall. Avsluta de återstående systemkravstegen och operativsystemet Windows XP 2003 installeras. När detta är klart startar systemet om.