Toshiba vidarekopplingsinstruktioner

Toshiba erbjuder flera telefonprodukter för att tillgodose företag som genererar stora volymer samtal. IP-telefoner - som använder Internet för att överföra röstdata - och konventionella digitala telefoner är tillgängliga från Toshiba. Processen att konfigurera telefonen för att vidarebefordra alla samtal till antingen en intern anknytning eller ett externt telefonnummer är densamma oavsett vilken typ av telefon som används.

Vidarebefordra till intern förlängning

Steg 1

Tryck på "Intercom".

Steg 2

Slå "# 6011" och vänta på tonen.

Steg 3

Slå anknytningsnumret som du vill vidarebefordra alla samtal till.

Lägga på luren.

Vidarebefordra till externtelefon

Steg 1

Tryck på "Intercom".

Steg 2

Slå "# 6011" och vänta på tonen.

Steg 3

Ange koden för att komma åt en extern linje. För de flesta telefonsystem är koden "9."

Steg 4

Slå det tio siffriga telefonnumret som du vill vidarebefordra alla samtal till.

Lägga på luren.