Vad är användargrupper i Windows operativsystem

I den här artikeln tittar vi på användargrupper i Windows operativsystem, fördelar och syfte med att skapa användargrupper och hur man skapar användargrupper i Windows 10.

Användargrupper i Windows-operativsystem

En användargrupp i Windows-operativsystem kan definieras som en grupp eller samling av flera användarkonton som styrs av samma eller vanliga uppsättning privilegier och säkerhetsinställningar.

Låt oss till exempel anta att du tror på att ge gäster och besökare till ditt hus tillgång till din dator. I det här fallet kan du skapa separata användarkonton för barn, tonåringar och vuxna med begränsade privilegier.

Istället för att behöva hantera dessa konton individuellt kan du lägga till dessa konton i en användargrupp och hantera dessa konton på gruppnivå.

  • Relaterat: Hur man skapar gästanvändarkonto i Windows 10

Syfte att skapa användargrupper i Windows

Huvudsyftet med att skapa användargrupper i Windows är att förenkla processen att hantera flera användare i en stor och komplex datormiljö.

Till exempel, alla stora eller medelstora företag som använder Windows-datorer för att driva eller hantera sin verksamhet kommer att ha flera avdelningar, avsnitt, projektgrupper som använder ett stort antal arbetsstationer och mobila datorer.

I ett sådant komplext scenario kan systemadministratörer använda funktionen Användargrupp i Windows för att förenkla processen för att hantera flera datoranvändare som tillhör olika avdelningar, sektioner och projektgrupper.

Istället för att manuellt konfigurera inställningar för nya användarkonton kan systemadministratörer helt enkelt lägga till nya anställda i befintliga användargrupper och på detta sätt kommer nya användarkonton automatiskt att ärva privilegierna och säkerhetsinställningarna för deras tilldelade användargrupp.

På samma sätt kan systemadministratörer göra ändringarna på global eller gruppnivå, i stället för att manuellt ändra inställningar för varje enskilt användarkonto närhelst någon ändring av behörigheter eller säkerhetsinställningar krävs.

Visa, redigera, hantera befintliga användargrupper

För att kunna se, redigera eller hantera befintliga användargrupper måste du vara inloggad med ett administratörskonto.

I ett gruppscenario placeras nätverksadministratörer vanligtvis i Admin User Group och alla nätverksadministratörer med ett användarkonto i Admin Group kommer att kunna se, ändra och hantera andra användargrupper.

Vilken användargrupp tillhör ditt konto?

Följ stegen nedan för att ta reda på om du tillhör en användargrupp eller inte till vilken användargrupp ditt användarkonto tillhör.

1. Logga in på din dator med ditt användarnamn och lösenord.

2. När du är inloggad högerklickar du på Windows Start-knappen och klickar sedan på alternativet Kommandotolken (Admin) i menyn som visas (se bild nedan).

3. På skärmen Kommandotolken skriver du gpresult / r och trycker på Enter-tangenten på datorns tangentbord.

När gpresult-kommandot har körts kommer du att kunna se ditt användarkonto och den användargrupp som ditt användarkonto tillhör i kommandotolken.

Obs: kommandot gpresult fungerar inte på Home Edition av Windows, det fungerar bara på Pro- och Enterprise-versioner av Windows 10.

Home Edition-användare kan använda kommandot "netanvändare" för att ta reda på deras användargrupp

1. Högerklicka på Start-knappen och klicka sedan på alternativet Command Prompt (Admin) i menyn som visas (se bild nedan).

2. På skärmen Kommandotolken skriver du nettoanvändare "Användarnamn" och trycker på Enter-tangenten på tangentbordet på din dator (se bild nedan).

3. När kommandot "netanvändare" har körts kommer du att kunna se gruppen som ditt användarkonto tillhör (se bild ovan)

Så här visar du alla användarkonton i Windows 10

Om du har att göra med ett stort antal användarkonton kan du visa detaljer om alla användarkonton med hjälp av kommandot ”WMIC UserAccount” på din Windows 10-dator.

1. Öppna kommandotolken-fönstret på din dator.

2. I fönstret Kommandotolken skriver du wmic useraccount list full och trycker på enter-tangenten på datorns tangentbord.

3. När kommandot har utförts kommer du att kunna se alla användarkonton som visas på skärmen Kommandotolken.

Hur man skapar användargrupper i Windows 10

Följ stegen nedan för att skapa ny användargrupp i Windows 10

1. Högerklicka på Start-knappen och klicka sedan på alternativet Computer Management i menyn som visas.

2. Klicka på Lokala användare och grupper på datorhanteringsskärmen. Högerklicka sedan på Grupper och klicka sedan på alternativet Ny grupp i menyn som visas (se bild nedan).

3. I dialogrutan Ny grupp skriver du namnet på den nya gruppen som du vill skapa, ange en beskrivning och du kan också lägga till medlemmar i den här nya gruppen (se bild nedan).

4. Klicka på Skapa-knappen.