Hur stänger jag av undertexter på en Comcast Digital kabel-sändning?

Textning är en textöversättning på skärmen av en videos ljudkomponent. Beskrivningar av undertexter kan aktiveras eller inaktiveras av tittarna genom tittarens TV-apparat eller kabelbox. Alla Comcast-kabelboxar är utrustade med funktionen för undertexter. För att slå på eller stänga av funktionen måste du i vissa fall aktivera eller inaktivera funktionen från kabelboxen exklusivt. I andra fall kan du aktivera eller avaktivera den både via kabelboxen och TV-apparaten.

Scientific-Atlanta Box

Steg 1

Slå på TV: n och kabelboxen.

Steg 2

Rikta Comcast-fjärrkontrollen mot kabelboxen och tryck på "Meny".

Steg 3

Använd fjärrkontrollens nedpilen för att markera "Textning".

Steg 4

Tryck på högerpilen för att inaktivera funktionen Textning i kabelboxen.

Se din TV: s bruksanvisning för att lära dig hur du även inaktiverar funktionen för dold textning i TV: n. Du behöver bara göra detta om du använder en standarddefinition av Scientific-Atlanta-kabelbox.

Motorola High-Definition Box

Steg 1

Slå på TV: n och kabelboxen.

Steg 2

Rikta Comcast-fjärrkontrollen mot kabelboxen och tryck på "Meny" eller "Inställningar".

Steg 3

Använd fjärrkontrollens nedåtpiltangent för att markera "Bildtext / Av / På / På med tyst."

Använd vänster- eller högerpiltangenterna för att inaktivera funktionen för dold textning i kabelboxen.