Hur man aktiverar utvecklaralternativ på Android-telefon eller surfplatta

För att rota din Android-enhet, installera anpassade ROM eller till sidbelastade appar måste du aktivera utvecklaralternativen på din Android-enhet. Nedan följer stegen för att aktivera utvecklaralternativ på din Android-telefon eller surfplatta.

Utvecklaralternativ i Android-enheter

I allmänhet är utvecklaralternativen som finns tillgängliga på Android-telefoner och surfplattor avsedda att ge app-utvecklare en uppsättning avancerade verktyg och funktioner som kan användas för att övervaka, spåra, felsöka och optimera prestandan för appar på Android-enheter.

Listan över utvecklaralternativ som finns på en Android-enhet är lång, men nedan är några av de avancerade utvecklarverktygen som du kan få tillgång till genom att aktivera utvecklaralternativ på din Android-telefon eller surfplatta.

USB-felsökning: Det här är förmodligen den mest populära utvecklarläge-funktionen som används av både utvecklare och vanliga Android-enhetsanvändare. USB-felsökning ger åtkomst till Android Debug Bridge (ADB) som möjliggör djupare och programmatisk åtkomst till din Android-enhet.

Bugrapport: Ger dig tillgång till loggfilerna på din enhet så att du kan undersöka dem själv eller skicka den till vem som helst för att spåra och analysera källan till fel på din Android-enhet.

Visa CPU-användning: Gör att du kan visa CPU-användningsinformationen på din Android-enhet.

Profil GPU-rendering: Detta ger dig en grafisk återgivning av GPU-användningen på din Android-enhet.

Bakgrundsprocessbegränsning: Detta alternativ låter dig ställa in eller begränsa antalet processer som kan köras i bakgrunden på din enhet när som helst.

Verifiera appar via USB: Du kan använda den här inställningen för att låta Google skanna apparna på din enhet för skadligt eller skadligt beteende.

Visa alla ANR: När du aktiverar den här inställningen får din Android-enhet en dialogruta 'App svarar inte', när en app hänger eller orsakar problem, även om den körs i bakgrunden. Detta är användbart för apputvecklare för att förbättra prestandan för sina appar.

Medan de flesta utvecklarverktygen är avsedda för apputvecklare, är vanliga Android-enhetsanvändare också kända för att använda utvecklaralternativen för att ladda appar, ladda upp anpassade ROM och Android-enheter.

Att aktivera utvecklaralternativ leder inte till några problem på din Android-telefon eller surfplatta. Det rekommenderas dock starkt att du använder utvecklaralternativ endast när du tydligt förstår vad dessa alternativ gör.

Steg för att aktivera utvecklaralternativ på Android-telefon eller surfplatta

Följ stegen nedan för att aktivera alternativet Developer Mode på din Android-telefon eller surfplatta.

1. Klicka på Inställningarna på startsidan på din Android-telefon eller surfplatta.

2. På skärmen Inställningar bläddrar du ner till botten och trycker på alternativet Om telefon (eller Om enhet) (Se bild nedan).

Obs! Den motsvarande fliken för "Om enhet" på HTC och LG-telefoner är "Programvaruinformation"

3. På skärmen About Phone (eller About Device) bläddrar du ner till alternativet Build Number.

Obs! Det motsvarande alternativet för byggnummer på Xiaomi-telefoner är "MIUI-version".

4. Börja nu med att knacka på Build Number tills du ser en pop-up och informera dig om att "Du är X steg från att vara en utvecklare".

5. Fortsätt trycka på Build Number tills du ser popupmenyn "Du är nu en utvecklare".

Hur du får åtkomst till utvecklaralternativ på Android-enheter

När utvecklaralternativen har aktiverats på din Android-enhet kan du komma åt alla utvecklaralternativ genom att följa stegen nedan.

1. Klicka på Inställningar

2. På skärmen Inställningar bläddrar du ner till avsnittet "System & enhet" och knackar på Ytterligare inställningar (se bild nedan).

3. På skärmen Ytterligare inställningar kan du komma åt alla utvecklingslägesalternativ genom att knacka på utvecklaralternativ (se bild nedan).

Bygg nummerplats på populära Android-telefoner

Eftersom Android-enheter varierar i inställningar nedan är sökvägen eller platsen till posten "Build Number" på populära Android-enheter.

  • Lager Android-telefoner: Inställningar> Om telefon> Byggnummer
  • Samsung Galaxy-telefoner: Inställningar> Om enhet> Byggnummer
  • LG-telefoner: Inställningar> Om telefon> Programvaruinformation> Byggnummer
  • HTC-telefoner: Inställningar> Om> Programvaruinformation> Mer> Byggnummer
  • Xiaomi-telefoner: Inställningar> Om telefon> MIUI-version> Utvecklaralternativ

Den allmänna idén är att gå till Build Number-posten på din Android-enhet och knacka på den här posten ett visst antal gånger för att aktivera utvecklaralternativen på din Android-telefon eller surfplatta.

Stäng av utvecklaralternativ på Android-telefon

Du kan enkelt inaktivera eller stänga av utvecklaralternativen på din Android-enhet genom att följa stegen nedan.

1. Klicka på Inställningar

2. På skärmen Inställningar bläddrar du ner till avsnittet "System & enhet" och knackar på Ytterligare inställningar (se bild nedan).

3. På skärmen Ytterligare inställningar, klicka på Utvecklaralternativ.

4. Avaktivera alternativet för utvecklaralternativ på skärmen för utvecklaralternativ genom att flytta reglaget till OFF-position