Hur man döljer och döljer ark i Excel

Om det finns flera kalkylblad i en Excel-arbetsbok kanske du vill dölja några kalkylblad för att minska röran eller av andra skäl. Nedan följer stegen för att dölja och dölja ark i Excel.

Dölj & dölj ark i Excel

Allt som krävs för att dölja ett kalkylblad i Excel är att högerklicka på kalkylbladet som du vill dölja och välja Dölj alternativ i högerklickmenyn som visas.

På samma sätt kan du dölja ark i Excel genom att högerklicka på ett aktivt eller synligt kalkylblad och den här gången välja alternativet Unthide i högerklicka-menyn.

Du kan dock bara ta bort ett kalkylblad i taget i Excel. Det finns verkligen inget enkelt alternativ i Excel för att dölja flera eller alla kalkylblad på en gång.

Det enda sättet att dölja alla ark samtidigt i Excel är att köra en Visual Basic-kommando eller bygga en makro för att dölja flera ark i Excel.

1. Dölj flera ark i Excel

Följ stegen nedan för att dölja flera ark i Excel

1. Välj det första kalkylbladet som du vill dölja.

2. Tryck och håll ner CTRL-tangenten på tangentbordet på din dator och välj andra kalkylblad som du vill dölja.

3. När alla kalkylblad har valts, högerklicka på ett av de markerade kalkylbladet och klicka på Dölj alternativet.

Detta döljer omedelbart alla valda kalkylblad i Excel-arbetsboken.

2. Dölj manuellt ark i Excel

Om du bara har att göra med några dolda kalkylblad kan du manuellt dölja några eller alla dolda kalkylblad genom att följa stegen nedan.

1. Högerklicka på en befintlig eller synlig kalkylblad och klicka på alternativet Ta bort.

2. I dialogrutan Unhide väljer du det kalkylblad du vill dölja och klicka på OK.

Obs! Du kan bara välja ett kalkylblad i taget.

3. Upprepa stegen ovan (1 ~ 3) för att dölja andra kalkylblad.

Som nämnts ovan finns det inget inbyggt alternativ i Excel för att snabbt välja och ta bort flera eller alla dolda kalkylblad.

3. Ta bort alla kalkylblad i Excel med hjälp av VB Editor

Det finns inget inbyggt alternativ i Excel för att dölja alla kalkylblad på en gång, men du kan köra en enkel kod i Visual Basic Editor för att dölja alla kalkylblad på en gång.

1. Högerklicka på vilket synligt arbetsblad som helst och välj alternativet Visa kod för att öppna Visual Basic Editor.

2. På skärmen Visual Basic Editor klickar du på fliken Visa och väljer Omedelbart fönster i rullgardinsmenyn.

3. Skriv i varje fönster omedelbart för varje ark i Thisworkbook.sheets: sheet.visible = true: Nästa ark och tryck på Enter-tangenten på datorns tangentbord.

När koden ovan har utförts kommer alla dolda kalkylblad att bli otäckta.

4. Ta bort alla kalkylblad i Excel med hjälp av makro

Kanske är det bästa sättet att dölja alla kalkylblad i Excel att skapa en makro i personlig makro-arbetsbok och spara makroikonen i snabbåtkomstverktygsfältet.

När makroikonen är tillgänglig i snabbåtkomstverktygsfältet kan du dölja alla ark i en arbetsbok genom att klicka på makroikonen.

1. Klicka på fliken Visa> Makron> Spela in makro.

2. I dialogrutan Spela in makro väljer du alternativet Personal Macro Workbook i avsnittet "Store Macro" och klickar på OK.

3. Klicka sedan på fliken Visa> Makron> Stopp inspelning.

4. Högerklicka nu på valfri arkflik och klicka på Visa kodalternativ.

5. På Visual Basic Editor-skärmen dubbelklickar du på Modulobjekt under posten "Personal.XLSB"> tar bort all befintlig kod och lägger till koden i UnhideAllSheets i Personal.XLSB-modulfönstret.

Nedan visas koden som du kan kopiera och klistra in i modulfönstret.

Sub UnhideAllSheets ()
För varje ark i ark
Sheet.Visible = True
Nästa blad
Avsluta under

6. När du har lagt till koden klickar du på Save-ikonen i verktygsfältet och stänger Vb Editor.

Nästa steg är att lägga till UnhideAllSheets-kodikonen i snabbåtkomstverktygsfältet, så att du kan dölja alla kalkylblad på en gång genom att bara klicka på den här ikonen.

7. Klicka på Anpassa ikonen för snabbåtkomstverktygsfältet och välj Fler kommandon i listrutan.

8. I dialogrutan Excel-alternativ väljer du makron i avsnittet "Välj kommandon från"> välj makro till UnhideAllSheets och klickar på knappen Lägg till.


9. Klicka på OK för att spara ändringen.

10. Om du tittar på verktygsfältet för snabbåtkomst ser du ikonen UnhideAllSheets.

Detta gör att du kan dölja alla kalkylblad på en gång genom att helt enkelt klicka på UnhideAllSheets-ikonen i snabbåtkomstverktygsfältet.