VGA till RCA kopplingsschema

Medan du normalt använder en CAT5-kabel för Ethernet-kommunikation, kan CAT5-, CAT5e- och CAT6-kablar också bära videokommunikation. När du vill ansluta en enhet med en VGA-utgång till en enhet som har komponentingång kan du skapa en anpassad videokabel från en CAT5-, CAT5e- eller CAT6-kabel genom att ansluta tre komponentkontakter till ena änden av kabeln och ansluta rätt kablar till en 15-stifts VGA-kontakt i andra änden av kabeln. Komponentanslutningar görs i RCA-format - phonokontakten med en enda, stubbig spets omgiven av en robust markkrage, som vanligtvis används i A / V-utrustning.

Steg 1

Välj tre av de fyra färgkodade trådparna i CAT5-kabeln för att använda Y-, Pr- och Pb-anslutningarna på komponentkabeln.

Steg 2

Lossa de färgkodade paren du valt. Löd en komponentanslutning till varje par för att skapa komponentänden på kabeln.

Steg 3

Undersök VGA-kontakten och tilldela ett nummer från en till 15 till varje stiftuttag. Till exempel bör det första stiftuttaget i den översta raden vara nummer ett, det första stiftuttaget i andra raden ska vara nummer sex och det sista stiftuttaget i den sista raden ska vara nummer 15.

Steg 4

Anslut ledningarna i CAT5-kabeln till rätt stickkontakt i VGA-kontakten. Anslut den orange ledningen till stiftuttaget ett, den gröna ledningen till stiftuttaget två och den blå ledningen till stiftuttaget tre. Anslut den orange och vita ledningen till stiftuttaget sex, den gröna och vita ledningen till stiftuttaget sju och den blå och vita ledningen till stiftuttaget åtta. Anslut den bruna ledningen till stiftuttaget 13 och den bruna och vita ledningen till stiftuttaget 14.

Testa varje stiftanslutning på VGA-kontakten med en multimeter för att säkerställa att den har en korrekt anslutning. Anslut VGA-kontakten säkert till kabeln, anslut båda enheterna och se till att kabeln fungerar korrekt.