Hur du tar bort duplicerade kontakter på Android-telefon

Att ha duplicerade kontakter på din kontaktlista kan vara ganska frustrerande, särskilt när du har bråttom och försöker hitta en viss kontakt. Därför är det nödvändigt att ta bort duplicerade kontakter på din Android-telefon med standardkontaktappen eller appar från tredje part som kan ta bort duplicerade kontakter från din Android-telefon.

Duplicera kontakter på Android-telefon

Duplicera kontakter dyker upp på din kontaktlista eftersom olika appar som Gmail, Hotmail och andra försöker synkronisera sina kontakter till din Android-telefon.

Alla dessa appar lägger till sin egen version av kontakter i din kontaktlista, vilket leder till dubblering av kontakter när dina kontakter råkar vara både på Gmail, Hotmail och sociala mediekonton som Facebook.

Lyckligtvis tillåter vissa Android-telefoner att bli av med dubbla kontakter med själva standardkontaktappen.

Men om din Android-telefon inte innehåller den här funktionen kan du använda tredjepartsappar tillgängliga i Google Play Store för att ta bort duplicerade kontakter från din Android-telefon.

Ta bort duplicerade kontakter på Android-telefon med hjälp av standardkontakt-appen

Som nämnts tidigare tillåter vissa telefoner användare att ta bort duplicerade kontakter från standardkontaktappen.

1. Öppna appen Kontakter på din Android-telefon

2. Klicka på Mer (eller 3-punktsikon) från det övre högra hörnet på skärmen

3. På menyn trycker du på alternativet Slå kontakter

4. På nästa skärm kan du trycka på Alla för att slå samman alla duplicerade kontakter, eller gå igenom listan och välja vilket duplikat Kontakter du vill ta bort (se bild nedan)

5. När du är klar trycker du på Merge från skärmens övre högra hörn (se bilden ovan)

Ta bort duplicerade kontakter med hjälp av enklare merge-app

Om din Android-telefons kontakter-app inte kommer med funktionen för att ta bort duplicerade kontakter kan du använda en app som heter Simpler Merge för att bli av med dubbla kontakter från din kontaktlista.

Appen Simpler Merge visar inte Kontakter från ditt SIM-kort som standard. Därför måste du först aktivera alternativet att visa SIM-kortkontakter (steg 5 till 9).

1. Öppna Google Play Store på din Android-telefon och sök efter enklare sammanslagning

2. Hämta nästa Simpler Merge-app till din Android-telefon. När appen är klar nedladdning öppnar du appen på din telefon.

3. Klicka sedan på Gear icon-ikonen (se bild nedan)

4. Klicka på Inställningar på nästa skärm

5. Klicka sedan på Kontakter för att visa

6. Klicka på den blå pilen bredvid SIM-alternativet på skärmen Kontakter för visning (se bild nedan)

7. Klicka sedan på Alla kontakter för att visa alla kontakter på ditt SIM-kort (se bild ovan)

8. Gå nu tillbaka till appens huvudskärm och knacka på fliken Sammanfoga (se bild nedan)

9. Nästa skärm visar antalet duplicerade kontakter som hittas av appen på din Android-telefon. Klicka på ikonen Sammanfoga (se bild nedan) för att starta processen för att slå samman duplicerade kontakter på din Android-telefon.

10. På nästa skärm trycker du på knappen Slå samman

11. Du blir ombedd att registrera dig med ditt e-post-, Facebook- eller Google-konto

12. När du har registrerat dig ser du en popup, klicka på Slå samman för att bli av med dubbla kontakter från din Android-telefon.