Hur man snabbar upp Android-telefon med hjälp av utvecklaralternativ

Din Android-telefon har dolda inställningar som kan nås för att få den att köra snabbare än någonsin tidigare. Om detta låter intressant, låt oss gå vidare och titta på stegen för att påskynda Android-telefon eller surfplatta.

Snabba upp Android-telefon

Det är ett känt faktum att hårdvarespecifikationerna inte ens kan göra att en enhet går snabbare. Programvara och grafik spelar en stor roll i hastigheten på alla telefoner eller surfplattor. Detta kan tydligt ses från Apple-enheter som fungerar mycket bra, främst på grund av deras väldesignade programvara och grafik.

Bra med Android-enheter är att de körs på en öppen källkod Android OS som gör att alla kan ändra eller justera programvaran för att uppnå bättre resultat.

Med denna anda har alla Android-telefoner och surfplattor utvecklaralternativ som är dolda för vanliga användare. Men det är verkligen enkelt att aktivera utvecklaralternativ på de flesta Android-enheter och få tillgång till den dolda utvecklarmenyn.

När du har fått tillgång till utvecklaralternativ är nästa steg att justera 3 uppsättningar med inställningar som kontrollerar hastigheten på animationer på din Android-telefon. Så förvånande som det kan låta kan inställningarna för Tweaking Animation nästan fördubbla hastigheten för animationer på din telefon, vilket resulterar i en mycket snabbare Android-telefon.

Steg för att påskynda Android-telefon eller surfplatta

Följ stegen nedan för att först aktivera utvecklaralternativ på din Android-telefon och justera sedan animeringsinställningarna i utvecklarmenyn för att påskynda din Android-telefon eller surfplatta.

1. Klicka på Inställningar på startsidan på din Android-telefon eller surfplatta.

2. På skärmen Inställningar bläddrar du ner till botten av skärmen och klickar sedan på alternativet About Device (About Phone).

Obs! Den motsvarande fliken för "Om enhet" på HTC och LG-telefoner är "Programvaruinformation"

3. På skärmen About Device rullar du ner till alternativet Build Number.

4. Börja nu med att knacka på Build Number tills du ser en pop-up, informera om "Du är X steg från att vara en utvecklare".

Obs: I fallet med Xiaomi-telefoner trycker du på “MIUI-version” istället för Build Number.

5. Fortsätt trycka på Build Number tills du ser popupmenyn "Du är nu en utvecklare". På de flesta Android-telefoner trycker du på cirka sju gånger för att bli utvecklare.

6. När du har blivit utvecklare går du tillbaka till inställningsskärmen genom att trycka på bakåtpilen (se bild nedan)

7. När du är tillbaka på skärmen Inställningar, bläddra nedåt och knacka på utvecklaralternativ.

Obs: På vissa Android-telefoner kan du behöva trycka på Inställningar> Ytterligare inställningar för att komma åt utvecklaralternativ.

8. På skärmen för utvecklaralternativ bläddrar du ner tills du hittar uppsättningen med 3 animationsinställningar - Windows-animationsskala, övergångsanimationsskala och animatorns varaktighetsskala. Som standard kommer var och en av dessa inställningar att ställas in på 1X (se bild nedan)

9. Klicka först på Windows Animation Scale.

10. På nästa skärm, ändra Windows Animation Scale från dess standardvärde 1X till 0, 5x (se bild nedan).

11. På samma sätt, klicka på Övergångsanimering, Animatorns varaktighetsskala och ändra deras animationsskalavärden till .5X.

Om du ändrar animationsskalavärden till .5X kommer animationer på din Android-telefon att visas nästan dubbelt så snabbt som de gjorde tidigare, vilket gör din Android-telefon mycket snabbare än någonsin tidigare.

Om du vill ha en ännu snabbare Android-telefon kan du välja Animation OFF-alternativ för Windows Animation Scale, Transition Animation Scale och Animator Duration Scale (Se bild nedan).

Som du måste ha insett, ställer du in animationsskalan till OFF att du inte kan se några animationer på din Android-telefon. Dock kan inaktivering av animationer säkert göra en telefon snabbare och detta kan vara ett bättre alternativ på äldre Android-telefoner som kan ha blivit smärtsamt långsamt.

Fler sätt att påskynda Android-telefon eller surfplatta

Under en tid kommer massor av oönskade grejer in i lagringen av din Android-telefon - oönskade foton och videor, skärmbilder som inte längre behövs och alla typer av nedladdningar som du kanske inte ens är medveten om.

Att ta bort alla oönskade saker från din enhets lagring kan ha en god effekt på hastigheten på din Android-telefon och också skapa mer lagringsutrymme för saker som verkligen behöver lagras på din Android-telefon.