Hur man faxar från Adobe

Du kan spara tid och spara papper när du faxar direkt från Adobe Reader. Istället för att skriva ut ett dokument från Reader, ta det till faxmaskinen och faxa det, när du har en faxskrivare installerad kan du skriva ut direkt till faxmaskinen.

Starta Adobe Acrobat. Välj "Arkiv" och "Öppna", bläddra till där ditt dokument lagras, välj dokumentet och välj "Öppna".

Klicka på "Arkiv" och "Skriv ut ..." Välj faxskrivare i rutan för skrivarval och välj "Skriv ut".

Fyll i faxdestinationen och omslagsinformationen enligt faxskrivarens gränssnitt. Ange till exempel mottagarens namn och faxnummer och en anmärkning som bifogas faxet på försättsbladet. Välj "Skriv ut" för att skicka faxet.