Hur man installerar en extern CD-enhet

De flesta moderna datorer har olika klockor och visselpipor, till exempel DVD- och CD-brännare. Men vissa är helt enkelt "bare bones" -modeller och kan bara ha en CD-ROM-enhet som inte kan bränna skivor. Om du har en av dessa grundmodeller kan du fortfarande bränna CD-skivor med hjälp av en extern CD-enhet. Dessa externa enheter ansluts till USB-porten på din dator eller bärbara dator. Du kan använda en extern CD-enhet på både din stationära och bärbara dator.

Sätt i ena änden av USB-kabeln i den externa CD-enheten.

Anslut den andra änden av kabeln till datorns USB-port.

Låt datorn installera drivrutinerna för din externa CD-enhet. Vanligtvis känner datorn igen den externa enheten och installerar automatiskt drivrutinerna för enheten. Om din levereras med drivrutinsprogramvara sätter du dock in CD: n i datorns interna CD-enhet och följer anvisningarna för korrekt installation.