Hur man spelar in från DVR till bärbar dator

Genom att överföra kopior av inspelade program eller filmer från en digital videoinspelare till din bärbara dator kan du njuta av dem praktiskt taget var du än går. Vissa DVR-enheter har en USB-port som du kan använda för att ansluta till en stationär eller bärbar dator och konfigurera hårddisken i inspelaren som en flyttbar lagringsenhet med några få musklick. Med hjälp av DVR som en extern lagringsenhet på detta sätt kan du överföra video till din dator genom att helt enkelt dra och släppa filer i Utforskaren. Men om du har en äldre DVR eller en utan USB-stöd kan du behöva använda en extern inspelningsenhet för att spela in video från inspelaren till en bärbar dator för förvaring eller visning.

Ansluta och konfigurera USB Video Capture Device

Steg 1

Stäng av den bärbara datorn. Anslut den stora, plana änden av USB-datakabeln för inspelningsenheten till en ledig USP-port på den bärbara datorn och anslut sedan den andra änden till “USB”, ”USB Out” eller “System” -porten på videoinspelningsenheten. . Om videoinspelningsboxen har en nätadapterkabel till inspelningsboxen, anslut den till enheten och sedan till ett eluttag.

Steg 2

Slå på din bärbara dator och logga in på Windows normalt. När du har loggat in, vänta ungefär tio sekunder eller så tills Windows upptäcker USB-videoinspelningsenheten och visar ett meddelande där du uppmanas att installera drivrutinen. Sätt in inspelningsenhetens programvaruinstallationsskiva i den optiska enheten på den bärbara datorn och vänta tills installationsguiden visas.

Klicka på länken "Installera USB-drivrutin" eller "Installationsdrivrutin" i installationsguiden och följ sedan anvisningarna för att installera Windows-enhetsdrivrutinen och fånga programvara på den bärbara datorn. Starta om den bärbara datorn efter installation av programvaran när du uppmanas till det.

Ansluta DVR och spela in video

Steg 1

Stäng av DVR och TV. Anslut DVR till TV: n om du inte redan har gjort det.

Steg 2

Leta upp en oanvänd uppsättning "Audio Out" och "Video Out" -portar på baksidan eller sidan av TV: n. Anslut ena änden av RCA A / V-kabelsatsen till de röda, vita och gula portarna märkta "Audio Out" och "Video Out." Färgerna på RCA-kontakterna och portarna på TV: n ska matcha. Anslut därför den gula RCA-kontakten till "Video Out" och de röda och vita till "Audio Out" -portarna.

Steg 3

Anslut den andra änden av RCA A / V-kabelsatsen till de matchande färgade portarna på USB-inspelningsenheten.

Steg 4

Följ instruktionerna i DVR-användarhandboken för att ladda den inspelade programmeringen som du vill spela in så att du kan se den normalt på TV: n. När du har valt den inspelade programmeringen, kö den för uppspelning, men tryck inte på "Play" än.

Steg 5

Starta videoinspelningsprogrammet på den bärbara datorn. När du har startat inspelningsapplikationen, vänta tills programmet känner igen och konfigurerar USB-videoinspelningsrutan för första gången.

Steg 6

Klicka på "Fånga", "Fånga video" eller "Spela in video" i verktygsfältet eller menyfältet i inspelningsprogrammet. Efter några sekunder blir förhandsgranskningsfönstret i inspelningsprogrammet från svart till blått eller grönt vilket visar att programmet är klart att ta emot video mottagen via fångstenheten.

Steg 7

Tryck på “Play” -knappen på DVR eller dess fjärrkontroll för att börja spela upp den inspelade videon på TV-skärmen. När videon spelas upp på TV: n, tar USB-enheten upp videon med strömmen från portarna "Audio Out" och "Video Out" på TV: n. När USB-enheten fångar upp DVR-inspelningen som spelas på TV: n registreras inspelningsprogrammet på den bärbara datorn.

Steg 8

Klicka på "Stoppa", "Stoppa inspelning", "Stoppa inspelning" eller annan liknande knapp i fönstret för inspelningsprograms förhandsgranskning. Vänta några sekunder tills inspelningsprogrammet stänger av inspelningsprocessen och slutför den nya videofilen. Följ anvisningarna för att spara den inspelade videon på din bärbara dator.

Öppna och visa inspelad DVR-video på den bärbara datorn med Windows Media Player eller ett annat mediaspelarprogram.