Kommer Wi-Fi-förlängare att öka en signal från ett öppet Wi-Fi-område?

Att använda en range extender kan hjälpa dig att få bättre prestanda från ett offentligt, öppet Wi-Fi-nätverk. Så länge de har nödvändiga säkerhetsuppgifter kan trådlösa förlängare vanligtvis fungera med alla trådlösa nätverk. Trådlösa förlängare klarar dock inte alltid svaga Wi-Fi-signaler, vilket gör dem mindre användbara i områden som får dålig trådlös tjänst.

Rollen för trådlösa förlängare

Trådlösa förlängare används för att öka räckvidden för Wi-Fi-nätverket. Förlängare tar emot signaler på samma sätt som en trådlös klient och sänder dem sedan igen med sina egna sändningsantenner. Detta är fördelaktigt eftersom trådlösa signaler minskar i kvalitet när de reser. En signal som bara har rest en kort sträcka - till exempel från en trådlös förlängare till en trådlös klient i samma rum - kommer sannolikt att vara av högre kvalitet än en sändning med liknande utrustning som har rest ett större avstånd.

Offentligt Wi-Fi

Ett öppet Wi-Fi-område är ett område som ger Wi-Fi-täckning för allmänt bruk. Dessa områden varierar mycket i skala, från en enda åtkomstpunkt som tillhandahåller en tjänst på ett kafé till ett nätverk av företagsklass som betjänar kunder över en hel stad. Offentliga Wi-Fi-tjänster fungerar på ungefär samma sätt som trådlösa hemuppsättningar, men sänds vanligtvis med mer kraftfulla sändare. Detta gör att deras signaler kan gå långt längre än för en vanlig hemrouter.

Använda förlängare

Förlängare kan ansluta till de flesta trådlösa nätverk, inklusive öppna nätverk. Detta kan vara användbart om du vill hämta en offentlig signal i ett område och överföra den till ett närliggande område som inte får bra service. Eftersom offentliga Wi-Fi-signaler vanligtvis är avsedda att resa över långa avstånd ändå, kan fördelarna vara minimala. Till exempel är det osannolikt att en räckviddsförlängare som är 1500 meter från en Wi-Fi-källa får en signifikant bättre signal om att en klient som sitter 1525 meter bort.

Maximera Extender-prestanda

Trådlösa förlängare ska placeras i områden där de kan ta emot en stark signal från det ursprungliga Wi-Fi-nätverket, vilket kanske inte nödvändigtvis är möjligt när du använder dem med långväga öppna Wi-Fi. Ett sätt att förbättra prestandan hos en trådlös förlängare med ett offentligt nätverk kan vara att uppgradera antennerna på enheten, med många förlängare med utbytbara antenner. Om du gör det kan det innebära att förlängaren kan plocka upp en bättre signal, liksom återutsändning med mer kraft.