Hur man öppnar en MDF-databas

MDF-databaser skapas med hjälp av Microsoft SQL Server. Dessa databaser måste öppnas med SQL Server för att lagrad data ska kunna visas korrekt. MDF-databaser öppnas inte nödvändigtvis. Istället är de kopplade till en instans av SQL Server Database Engine. Utan SQL Server för att översätta data kommer du inte att kunna visa eller använda data korrekt med MDF-databasen.

Öppna Microsoft SQL Server.

Välj en instans av SQL Server Database Engine från SQL Server Management Studio Object Explorer. Välj "Anslut" för att ansluta till förekomsten.

Högerklicka på "Databaser".

Klicka på "Bifoga" och klicka på "Lägg till".

Bläddra till platsen för din MDF-databas.

Dubbelklicka på databasfilen för att öppna den i SQL Server och visa lagrade data.

Tips

Om du för närvarande inte har Microsoft SQL Server installerat, ladda ner testversionen, som kan användas gratis i 180 dagar. Microsoft erbjuder också SQL Server Express, en gratis version med färre funktioner; det kan också öppna MDF-databaser.

Varningar

Om du försöker öppna MDF-databaser som en textfil ser du förvrängd text blandad med dina data, vilket gör det nästan omöjligt att läsa.

Du kan inte öppna en MDF-databas i en ny instans om den redan är kopplad till en befintlig instans.