Hur man återställer en skarp stereo

Oavsett om du har tekniska problem med din Sharp-stereo eller bara vill ta bort dina förinställningar och börja på nytt, ligger din lösning i att utföra en huvudåterställning. Genom att göra en huvudåterställning på din Sharp stereo återställs enheten till fabriksinställningarna. Denna procedur raderar all data som är lagrad i stereominnet, inklusive tunerförinställningar, tid, CD-programmering och timerinställningar.

Steg 1

"Tryck på" On / Standby "-knappen för att sätta stereon i standby-läge.

Steg 2

Håll ned knappen "Öppna / stäng".

Steg 3

Håll "Stop" -knappen intryckt medan du fortsätter att hålla "Open / Close" -knappen.

Steg 4

Tryck på "CD" -knappen medan du håller ned "Stop" och "Open / Close" -knapparna tills Sharp stereo visar "CLEAR ALL" på LCD-skärmen.

Släpp alla hållknappar för att återställa stereon till fabriksinställningarna.