Hur du återställer Toshiba CMOS

Din Toshibas dators BIOS, eller Basic Input Output System, lagrar viktiga hårdvaru- och säkerhetskonfigurationsinställningar för systemet. BIOS lagrar dessa inställningar i speciellt icke-flyktigt minne som behåller sitt minne även när du stänger av systemet. Om du skapade ett start- eller hårddisklösenord för din Toshiba-dator och sedan glömmer bort det, förhindrar BIOS vanligtvis att du använder datorn eller startar i Windows. På många Toshiba-stationära datorer och vissa bärbara datorer kan du ta bort lösenord som är lagrade i BIOS och återställa systemet till fabriksinställningarna för hårdvara genom att ta bort CMOS-batteriet (kompletterande metalloxidhalvledare) i några sekunder.

Toshiba stationära datorer

Steg 1

Stäng av Toshiba stationära dator. Koppla bort nätsladden och koppla bort alla andra kablar från datorn.

Steg 2

Ta bort skruvarna på baksidan av Toshiba stationära dator som håller fast dess åtkomstpanel på vänster sida. Ta bort panelen från fodralet.

Steg 3

Leta reda på "CLRBIOS" eller "CLRCMOS1" bygelblock på moderkortet på Toshiba. Beroende på vilken Toshiba-skrivbordsmodell du äger täcker plastbygeln metallstiften märkta P1 och P2.

Steg 4

Fäst metallklämman på ett antistatiskt handledsrem på en metallyta inuti Toshiba-datorhöljet och skjut sedan den andra änden på din handled.

Steg 5

Ta bort plastbygeln från stiften P1 och P2 på stiftblocket och använd den för att täcka stiften P2 och P3. Lämna bygeln på stiften P2 och P3 i cirka 10 sekunder, ta bort den och sätt tillbaka den i sitt ursprungliga läge över stiften P1 och P2.

Sätt tillbaka åtkomstpanelen på Toshiba-datorhöljet och fäst den sedan med fästskruvarna. Anslut nätsladden och andra kablar och sätt på datorn. När Toshibas stationära dator startar om, uppmanar den dig att använda installationsinställningar för systemet. Systemet tar också bort alla lösenord som du har angett tidigare för att förhindra att du startar till hårddisken eller åtkomst till BIOS.

Toshiba bärbara datorer (utvalda modeller)

Steg 1

Stäng av Toshiba-bärbara datorn och koppla bort nätadapterkabeln. Stäng LCD-skärmen och vänd datorn. Ta bort batteripaketet från Toshiba-bärbara datorn.

Steg 2

Använd en stjärnskruvmejsel för att ta bort fästskruven längst ner på den bärbara datorn med en liten ikonbild av en minnesmodul nära den. Ta bort plastfackets lock från den bärbara datorn.

Steg 3

Tryck utåt på metallklämmorna som håller fast minnesmodulen. Tryck försiktigt men stadigt på metallklämmorna tills modulen dyker upp något. Undvik att vidröra metallstiften på botten och ta ut minnesmodulen från kortplatsen och lägg den åt sidan

Steg 4

Leta reda på den tvåtrådskabel som går från CMOS-batteriet till moderkortet i minnesmodulfacket. CMOS är rund och något mindre än en fjärdedel på de flesta bärbara datorer, men kan likna ett klockbatteri på andra. Koppla bort CMOS-kontakterna från moderkortet. Vänta cirka 10 sekunder och anslut sedan stiftkontakten till moderkortet.

Steg 5

Sätt tillbaka minnesmodulen i kortplatsen och tryck nedåt tills den snäpper på plats. Sätt tillbaka spalthöljet och säkra med fästskruven.

Steg 6

Sätt tillbaka batteripaketet och vänd den bärbara datorn så att den är rätt uppåt. Anslut nätadapterkabeln, öppna LCD-skärmen och slå på Toshiba-bärbara datorn.

Följ anvisningarna på skärmen för att använda standardinställningarna för Toshiba-bärbara datorn. Efter att ha startat om den bärbara datorn uppmanar den dig inte längre att ange ett lösenord för att komma in i BIOS eller starta datorn i Windows.