Mobiltelefonleverantörer som använder Verizons nätverk

Flera mobiltelefonleverantörer i USA fungerar som mobila virtuella nätoperatörer. MVNO äger inte sin egen del av radiospektrumet eller äger infrastrukturen, till exempel mobiltelefontorn, för att driva en mobiltelefontjänst, utan hyr nödvändig utrustning från större leverantörer. Verizon äger ett omfattande rikstäckande mobilnätverk som används av flera MVNO.

Verizon-baserade nätverk

Page Plus Cellular, en MVNO-baserad i Toledo, Ohio, är enbart en Verizon-baserad operatör. Page Plus erbjuder flera pay-as-you-go-planer, samt några förbetalda planer. Eftersom Page Plus endast använder Verizons nätverk är alla Verizon-telefoner potentiellt kompatibla med Page Plus-nätverket. De flesta Verizon-telefoner är tillåtna i nätverket, och många av dem arbetar med mindre ändringar i nätverksinställningarna. Andra MVNO: er som drivs av Verizon inkluderar CREDO mobile och GreatCall. Alla dessa företag erbjuder obegränsat samtal och text med begränsade dataplaner från 1 till 10 gigabyte.

Verizon och Sprint-baserade nätverk

Vissa MVNO: er använder kompatibiliteten mellan Verizon och Sprint nationella nätverk. Båda nationella nätverk fungerar på liknande CDMA-frekvenser, och många CDMA-baserade telefoner kan använda de frekvenser som används av båda operatörerna. Dessa MVNO-apparater programmerar telefonerna de säljer för att växla från ett nätverk till ett annat när ett nätverk blir otillgängligt eller överbelastat. MVNO: erna som använder både Verizon och Sprint-nätverk är ROK Mobile, Shaka Mobile och Twigby.

AT&T och Verizon-baserade nätverk

Vissa MVNO använder AT & T: s mobilnätverk tillsammans med Verizons för att tillhandahålla service till sina kunder. H2O Wireless, som ägs av Locus Mobile, driver två MVNO: er - en som använder Verizons CDMA-nätverk och en som använder AT & T: s GSM-baserade nätverk. Eftersom nätverken inte är tvärkompatibla tillåter H2O kunder att välja vilket nätverk de vill använda. Andra alternativ som använder både AT&T och Verizon samt T-Mobile och Sprint inkluderar TracFone, Red Pocket och Net10.

Verizon, AT&T och T-Mobile-baserade nätverk

TracFone Wireless är den största MVNO i USA och säljer både GSM- och CDMA-telefoner som använder tre stora nätverk: Verizon, AT&T och T-Mobile. Genom serviceplanen Straight Talk säljer TracFone telefoner som fungerar i ett av de tre nämnda nätverken. Ingen av telefonerna är kompatibla över nätverk och var och en förlitar sig på serviceområdena för sina enskilda nätverk. TracFone tillåter också användare att ta med sig sin egen enhet från andra nätverk och dessa är fria att använda i alla större nätverk via TracFone så länge enheten är upplåst. Andra MVNO som använder Verizon, AT&T och T-Mobile-baserade nätverk inkluderar Net10 och Red Pocket.