Hur man överför iPhone-foton till tumdrivenheter

Med tiden kan bilderna du tar med din iPhone börja ta ett stort utrymme på din enhet, vilket ger lite utrymme kvar för appar, musik, video och annat innehåll. Ett alternativ är att flytta dina foton från din iPhone till en extern lagringsenhet, till exempel en tummenhet. Du kan kopiera filer från din iPhone till en tummenhet via Utforskaren. Men för att frigöra utrymmet på din iPhone måste du fortfarande ta bort bilderna från din enhet när du har kopierat dem.

Steg 1

Slå på din dator och anslut sedan din iPhone till din dator med USB-kabeln som medföljde smarttelefonen.

Steg 2

Klicka på "Start" -knappen och klicka sedan på "Den här datorn." Din iPhone visas som en kamera under skannrar och kameror. Namnet på din iPhone är namnet du tilldelade din smartphone i iTunes.

Steg 3

Anslut tummenheten till USB-porten på datorn. Tummenheten visas i avsnittet "Enheter med flyttbar lagring" i fönstret "Den här datorn".

Steg 4

Dubbelklicka på ikonen som representerar din iPhone i fönstret "Den här datorn". Bilderna och videorna du har tagit med din iPhones kamera visas.

Steg 5

Håll ner "Alt" -knappen och klicka sedan på för att välja alla bilder du vill kopiera från din iPhone till tummen.

Steg 6

Högerklicka på en av de markerade bilderna efter att ha markerat alla bilder du vill överföra och klicka sedan på "Kopiera".

Steg 7

Klicka på minimera-knappen i fönstret med dina iPhone-foton och öppna sedan igen ett annat "Den här datorn" -fönstret.

Steg 8

Dubbelklicka på tummenheten där du vill överföra bilderna du kopierade och navigera sedan till platsen på tummenheten där du vill överföra bilderna.

Steg 9

Högerklicka på platsen där du vill överföra bilderna och klicka sedan på "Klistra in". Bilderna på din iPhone kommer att kopieras till den plats du valt på din tummenhet.

Steg 10

Maximera fönstret som visar bilderna på din iPhone och högerklicka sedan på en av de foton du valt, som förblir markerade.

Klicka på "Radera" och klicka sedan på "Ja" när en dialogruta visas där du är säker på att du vill ta bort filen eller filerna. De foton du valt kommer att tas bort från din iPhone.