Så här inaktiverar du autentisering på en proxyserver för att tillåta anonyma anslutningar

En Windows-proxyserver är en dator som låter interna nätverksanvändare ansluta till en dator och använda datorns internetanslutning för att surfa på webbplatser. En proxyserver är fördelaktig för nätverksadministratörer som behöver övervaka bandbredd och webbplatsåtkomst. Du kan låta dina nätverksanvändare ansluta anonymt så att inget användarnamn och lösenord behövs när du använder proxyserveranslutningen. Detta åstadkommes i Internet Information Services (IIS) -konsolen.

Steg 1

Klicka på Windows "Start" -knappen på din proxyserver. Klicka på "Administrativa verktyg" och klicka sedan på "Internet Information Services Manager". IIS-verktyget laddas och alla dina webbplatser och proxyserverinställningar visas.

Steg 2

Högerklicka på proxyserverns namn till vänster och klicka på "Egenskaper" i popup-menyn. Klicka på fliken "Katalogsäkerhet" för att visa flera säkerhetsinställningar.

Steg 3

Klicka på knappen "Redigera" i avsnittet "Autentisering och åtkomstkontroll." Ett nytt fönster visas som listar flera alternativ för åtkomst till proxyservern.

Markera rutan "Aktivera anonym åtkomst". Klicka på "OK" i det öppnade fönstret och klicka sedan på "OK" igen i huvudfönstret. Anonym åtkomst har ställts in och inget användarnamn eller lösenord krävs när du ansluter till servern.