Hur man tar bort fasta videokamerakassetter

Att ha en kassett fastnat i en videokamera är ett ganska vanligt problem som många videokameranvändare upplever. Det är ganska enkelt att ta bort fasta videokassettkassetter. Oftast beror problemet på att man nu har en strömkälla eller annan orsak som är lätt att avhjälpa. Om du har en kassett fastnat i videokameran, kom inte i panik och försök aldrig att dra eller dra ut kassetten.

Anslut videokameran till nätsladden och anslut den till en strömkälla. Prova utmatningsknappen när videokameran är helt igång. Tryck på utmatningsknappen tills utrymmet öppnas helt innan du försöker ta ut kassetten.

Stäng av videokameran. Ta ut batteriet från videokameran.

Flytta videokamerans strömbrytare till läget "På".

Lämna tejpsluckan öppen. Efter trettio minuter byter du ut batteriet med strömbrytaren fortfarande i läge "På" och bandluckan öppen.

Stäng bandluckan och tryck på "Mata ut".