Hur man stänger av CC på en Sony Bravia

Undertexter uppfanns ursprungligen för TV-tittare med hörselskadade, men det är användbart när du vill kunna läsa vad som sägs på TV. Sony Bravia-tv-apparater har inställningar som gör att du kan aktivera undertexter hela tiden, bara när TV: n är avstängd eller stänger av den helt. TV-fjärrkontrollen erbjuder två alternativ du kan välja mellan när du vill stoppa CC-texten från att rulla över din skärm.

CC-knapp

Steg 1

Tryck på "CC" -knappen längst upp på fjärrkontrollen. Den aktuella inställningen visas.

Steg 2

Fortsätt trycka på "CC" -knappen tills "Closed Captions: Off" visas.

Tryck på "Return" -knappen för att stänga CC-skärmen. Textning är avstängd.

Menyknapp

Steg 1

Tryck på "Meny" -knappen. Tryck på nedåtpilen tills du kommer till menyn Inställningar.

Steg 2

Tryck på pilknappen "Höger" för att komma till undermenyn. Tryck på nedåtpilen för att välja "Closed Captions (CC)". Tryck på knappen "Välj".

Steg 3

Använd piltangenten "Ned" för att välja "CC Display". Tryck på "+" i mitten av pilknapparna för att välja detta alternativ.

Tryck på "Upp" eller "Ned" för att välja "Av" och stäng av textning. Tryck på "Return" -knappen tre gånger för att lämna menyn.