Hur man använder Microsoft Word på Chromebook

Eftersom Microsoft Word är ett Windows-baserat program stöds det inte naturligt på Chromebooks. Det är dock möjligt att använda Word på Chromebook.

Använd Microsoft Word på Chromebook

Trots att Chromebook levereras med gratis programvara för att arbeta med dokument (Google Docs) finns det många användare som föredrar att använda Microsoft Word på Chromebook.

Så låt oss gå vidare och titta på olika sätt att använda Microsoft Word på Chromebook.

1. Ladda ner Microsoft Word på Chromebook

Ett enkelt sätt att använda Microsoft Word på Chromebook är att ladda ner och installera antingen Microsoft Office-appen eller den specifika Microsoft Word-appen på din Chromebook.

1. Gå till Google Play Store på din Chromebook

2. Sök efter appen (Microsoft Office eller Microsoft Word) som du vill ladda ner.

Obs! Alternativt kan du nå Excel-nedladdningssidan med den här länken: Ladda ner Word-appen från Google Play Store.

3. När du hittar den önskade appen (Office eller Word) klickar du på knappen Installera.

4. När appen har laddats ner använder du Launcher för att öppna Microsoft Word-appen på din Chromebook

5. När du väl är i Word måste du logga in med hjälp av Microsoft-kontot eller ditt Microsoft Office-prenumerationskonto.

Resten är praktiskt taget densamma som att arbeta med Microsoft Word på Windows-dator eller Mac.

2. Ladda ner och installera Office Online på Chromebook

Om du har en äldre version av Chromebook och den använder Chrome Web Store måste du ladda ner och installera Office Online Extension.

1. Gå till Chrome Web Store på din Chromebook.

2. Se till att du är fliken Extensions i sidmenyn och Sök efter Microsoft Office online.

3. Ladda ner och installera Office Online-tillägget på din Chromebook.

Med Office Online Extension kan du skapa, visa, redigera och samarbeta Word-filer i din webbläsare.

Att arbeta med dokument som använder Microsoft Office Online liknar användning av skrivbordsversionen av Microsoft Word-programmet.

Liksom med Microsoft Office eller Word-appen behöver du ett Microsoft-konto för att använda Word Online och alla dina dokument sparas på ditt OneDrive-konto.

3. Redigera Microsoft Word-fil med Google Docs

Den ursprungliga Google Docs-appen på din Chromebook låter dig öppna, visa och redigera Microsoft Word-filer direkt på en Chromebook.

Om Google Docs inte är tillgängligt kan du ladda ner appen från Google Play Store och även från Chrome Web Store.

1. Öppna Files-appen på din Chromebook

2. Klicka på Nedladdningar i den vänstra rutan och klicka på Word-filen som du vill redigera.

3. Gör ändringar i Excel-fil efter behov och spara filen som en Microsoft-fil.

Den redigerade Excel-filen sparas på ditt Google Drive-konto, som du kommer åt när som helst eller delar med de andra.

Google Docs fungerar bra med enkla Word-dokument, men du kanske kämpar med Word-tabeller och Word-dokument med komplex formatering.

Liksom med Google Sheets är en stor fördel med Google Docs att det gör att du kan samarbeta online i realtid och chatta med andra kollaboratörer, direkt inifrån dokumentet.

Detta gör det verkligen enkelt för flera personer att arbeta med samma dokument på samma gång.

En annan funktion i Google Dokument är att det automatiskt sparar ditt arbete när du skriver. Word kräver fortfarande att du trycker på spara-knappen då och då.