Fördelar och nackdelar med att tillåta mobiltelefoner i skolan

I takt med att mobiltelefoner blir allt vanligare bland både vuxna och ungdomar, står många skolor inför en viktig policyfråga - huruvida de ska förbjuda telefonerna på skolområdet. Argument både för och emot att tillåta mobiltelefoner i skolor tenderar att koka ner till lämplig användning och effekterna av telefonens närvaro. Lärare som vill fatta beslut för eller mot telefoner i klassrummet måste i allmänhet titta på både det positiva och det negativa med att tillåta sådana enheter.

Pro: nödsituationer

Att ha en mobiltelefon till hands gör att en student snabbt kan få hjälp i en nödsituation. Incidenter av våldsamma attacker vid en skola, bränder, kidnappningar, medicinska nödsituationer och andra nödsituationer kan rapporteras snabbt så att lämpliga myndigheter skickas ut. Utan de tillgängliga mobiltelefonerna på platsen kan värdefull tid gå förlorad för att hitta en närliggande telefon, ringa upp från skolans telefonnät och slutligen kontakta myndigheterna.

Nackdel: Studentdistraktion

Mobiltelefoner, och särskilt smartphones, kan utgöra betydande distraktion för sina ägare och klasskamrater i närheten. Distraktioner kommer i form av textmeddelanden, telefonsamtal, obegränsad internetåtkomst och valfritt antal underhållande applikationer. När de är inställda på att köra tyst kan dessa telefoner också distrahera både när eleverna är i klassen och under lediga perioder som vanligtvis skulle kunna ägnas åt studier.

Pro: Föräldrakontakt

Att låta elever bära mobiltelefoner ger föräldrarna möjlighet att kontakta sina barn när det behövs. Detta kan inkludera under nödsituationer i familjen eller när en student kan behöva ordna en annan metod för att komma hem. På samma sätt kan eleverna kontakta sina föräldrar för att ordna en resa hem när de är sjuka, eller de kan begära att en glömd bok eller ett projekt tas med till skolan.

Nackdel: Klassstörning

En mobiltelefon som går av kan vara extremt störande mitt i klassen, avbryta en föreläsning eller bryta studenternas koncentration under ett test. Mobiltelefoner gör inte alltid bara buller för att informera om ett inkommande samtal; inkommande textmeddelanden, varningar om låg batterinivå och varningar från applikationer kan göra störande ljud eller ge störande ljus.

Pro: Svårt verkställighet

Att genomdriva ett mobilförbud kan vara svårt och tidskrävande. De flesta studenter kommer sannolikt att bära telefonen i alla fall i en nödsituation, och det tar tid att notera varje brott mot förbudet slösar bort tiden som en lärare kan använda för att undervisa elever. Att konfiskera telefoner kan leda till konfrontationer med föräldrar och lägga till ytterligare administrativt nätlås som annars kan undvikas. Som ett resultat kan acceptans vara ett mindre tidskrävande alternativ än ett förbud.

Nackdel: stöld

Att tillåta mobiltelefoner i skolor medför risk för stöld. Många mobiltelefoner, och särskilt smartphones, kan vara särskilt tilltalande mål för brottslingar som kan ta bort eller extrahera användardata och sedan sälja vidare telefonerna. Att hålla elevernas telefoner borta från skolan eliminerar risken för stöld och förhindrar behovet av kostsamt byte av telefoner.

Pro: Barnplats

De flesta moderna telefoner inkluderar en GPS-sändare som beskriver telefonens plats. Även om dessa sändare vanligtvis ingår för användning i applikationer eller övervakning av telefonens plats för roamingbedömning, kan de också användas för att lokalisera ägaren i fall där de har försvunnit. Detta kan vara avgörande för att hitta kriminella elever eller de som har försvunnit under skoltiden.

Con: fusk

Med de flesta smartphones med en fullt utrustad webbläsare har potentialen för fusk ökat exponentiellt. Kloka elever kan subtilt leta upp svaren på testfrågor med hjälp av sökmotorer som Google eller online-uppslagsverk som Wikipedia. Även om noggrann övervakning ofta eliminerar denna fråga är potentialen för olycka fortfarande stor.