Hur man skapar kontaktgrupper i Gmail

Gmail gör det väldigt enkelt att skapa och hantera kontaktgrupper. Nedan hittar du de exakta stegen för att skapa kontaktgrupper i Gmail, lägga till eller ta bort personer från din kontaktgrupp och att byta namn på och ta bort din kontaktgrupp från ditt Gmail-konto.

Gmail-kontaktgrupper

När din kontaktlista fortsätter att växa blir det allt svårare och mer tidskrävande för dig att leta efter en viss kontakt från din långa lista med kontakter.

Det är här möjligheten att skapa kontaktgrupper i Gmail blir användbar. Du kan börja gruppera dina kontakter i korrekt namngivna kontaktgrupper, vilket gör det enkelt att leta efter kontakter.

Du kommer också att kunna skicka gruppmeddelanden till alla kontakter i en viss kontaktgrupp genom att helt enkelt adressera din e-post till kontaktgruppen, istället för att leta efter och lägga till kontakter en efter en.

Skapa kontaktgrupper i Gmail-konto

Följ stegen nedan för att skapa kontaktgrupper i ditt Gmail-konto.

1. Logga in på ditt Gmail-konto med din bärbara dator eller en stationär dator.

2. Klicka sedan på Gmail nedåtpilen och klicka på Kontakter (se bild nedan).

3. På nästa skärm, tryck på Lämna alternativet Förhandsgranska kontakter (se bild nedan)

Obs! Medan du kan skapa kontaktgrupper på skärmen för förhandsgranskning av kontakter, gör det enkelt att lägga till kontakter i grupper om du lämnar den här skärmen.

4. Klicka på alternativet Ny grupp ... på nästa skärm (se bild nedan)

5. Ange sedan ett namn för din nya kontaktgrupp och klicka på OK.

6. Nu när din nya kontaktgrupp är klar måste du börja lägga till kontakter till denna kontaktgrupp.

Klicka först på Mina kontakter (1) för att få fram alla dina kontakter, välj sedan de kontakter som du vill lägga till genom att klicka på dem, en efter en (2).

Klicka sedan på gruppikonen (3) och välj gruppen (4) som du vill lägga till kontakter till (se bild nedan)

Som nämnts ovan synkroniserar din Android-telefon automatiskt alla dina Gmail-kontakter och du kan använda kontaktgrupperna på din Android-telefon eller surfplatta för att skicka gruppmeddelanden eller grupptextmeddelanden.

Lägga till nya kontakter i kontaktgruppen i Gmail

När du har en kontaktgrupp redo kan du lägga till nya kontakter till denna kontaktgrupp när som helst genom att följa stegen nedan.

1. Logga in på ditt Gmail-konto.

2. Klicka sedan på Gmail nedåtpilen och klicka på Kontakter (se bild nedan).

3. På kontaktsidan klickar du på kontaktgruppen (1) som du vill lägga till en ny kontakt till och klicka sedan på alternativet Lägg till grupp (2) (se bild nedan).

4. Skriv den nya kontaktens e-postadress i det lilla fönstret som visas och klicka på Lägg till (se bild ovan). Senare kan du komma åt kontakten och fylla i andra detaljer.

Ta bort kontakter från kontaktgruppen

Om du har lagt till en kontakt till din kontaktgrupp av misstag kan du enkelt ta bort sådana kontakter från din kontaktgrupp när som helst genom att följa stegen nedan.

1. Logga in på ditt Gmail-konto.

2. Klicka sedan på Gmail nedåtpilen och klicka på Kontakter (se bild nedan).

3. Klicka på kontaktgruppen (1) på nästa skärm, välj de kontakter som du vill ta bort från den här gruppen och klicka sedan på gruppikonen (2) - (Se bild nedan).

4. I rullgardinsmenyn klickar du på Mina kontakter (3), tar bort markeringen från den aktuella gruppen (4) och klickar på Apply (se bild ovan)

Detta tar bort den valda kontakten från denna kontaktgrupp och lägger tillbaka dem i Mina kontakter så att du enkelt kan hitta den borttagna kontakten.

Byt namn på en kontaktgrupp i Gmail

Om det blir nödvändigt kan du enkelt byta namn på din kontaktgrupp genom att följa stegen nedan.

1. Logga in på ditt Gmail-konto.

2. Klicka sedan på Gmail nedåtpilen och klicka på Kontakter (se bild nedan).

3. På kontaktsidan klickar du på den kontaktgrupp som du vill byta namn på och klicka sedan på fliken Fler i toppmenyn. (Se bild nedan).

4. Klicka på Byt namn på grupp från rullgardinsmenyn (se bild ovan)

5. Ange ett nytt namn för din kontaktgrupp på popup-fönstret och klicka på OK.

Radera kontaktgrupp i Gmail

Om du inte längre använder en kontaktgrupp kan du enkelt ta bort din kontaktgrupp utan att ta bort någon av dina kontakter.

1. Logga in på ditt Gmail-konto.

2. Klicka sedan på Gmail nedåtpilen och klicka på Kontakter (se bild nedan).

3. På kontaktsidan klickar du på den kontaktgrupp som du vill ta bort och klickar sedan på fliken Mer i toppmenyn. (Se bild nedan).

4. Klicka på Ta bort grupp på rullgardinsmenyn för att ta bort kontaktgruppen från ditt Gmail-konto (se bild ovan).

5. Klicka på OK på popup-fönstret som visas för att ta bort kontaktgruppen från ditt Gmail-konto.

Som nämnts ovan raderar inte kontakter från ditt Gmail-konto genom att ta bort en kontaktgrupp. Du kan fortfarande hitta dessa kontakter genom att klicka på Alla kontakter.