Hur programmerar jag min universella fjärrkontroll till min grundläggande kabel-TV?

Om du har köpt en universell fjärrkontroll för att styra din TV med baskabel, måste du först programmera den så att den synkroniseras för att styra ditt specifika märke och modell av TV och kabelbox. Eftersom olika märken och modeller av universella fjärrkontroller har olika steg för att programmera dem är det viktigt att du läser manualen som medföljde din produkt. Om du inte längre har manualen kan du också kontrollera tillverkarens webbplats för mer information. Det finns dock några grundläggande steg som fungerar för många märken och kan fungera som riktlinjer när du programmerar fjärrkontrollen.

Direkt kodinmatningsmetod

Steg 1

Hitta enhetskoden i bruksanvisningen eller tillverkarens webbplats som matchar din TV och ditt kabelboxmärke och modell.

Steg 2

Slå på din TV och din kabelbox. De flesta universella fjärrkontroller låter dig styra mer än en enhet, men du måste programmera dem en i taget.

Steg 3

Tryck på enhetsknappen på fjärrkontrollen som motsvarar den enhet du programmerar. Tryck därför på den som är märkt "TV" medan du programmerar TV: n. På samma sätt, när du programmerar kabelboxen, tryck på "satellit / kabel" -knappen.

Steg 4

Håll "setup" -knappen intryckt i några sekunder. Många fjärrkontroller har en LED-lampa som blinkar när du har hållit knappen tillräckligt länge. Om du inte ser en inställningsknapp letar du efter en knapp som är märkt "set" eller "program".

Ange koden du hittade från användarhandboken eller tillverkarens webbplats. Om det finns en LED-indikatorlampa ska den blinka igen. Tryck på strömbrytaren eller kanaländringsknapparna för att testa om den har fungerat.

Automatisk kodsökningsmetod

Steg 1

Slå på din TV och kabelbox. Du måste programmera varje enhet i taget.

Steg 2

Håll "setup" -knappen intryckt i några sekunder eller tills en indikatorlampa blinkar. Om du inte ser någon installationsknapp, leta efter en knapp märkt "set" eller "program" eller liknande.

Tryck upprepade gånger på väljarknappen tills enheten stängs av. Olika märken använder olika knappar som väljarknapp. Till exempel kan vissa kräva att du trycker på volymknappen upprepade gånger, medan andra kan kräva att du trycker på kanalknappen. Se din bruksanvisning eller tillverkarens webbplats för mer information.