Hur man ansluter DVD- och videobandspelare till en TV

DVD- och VCR-kombinationer kan spara tid och utrymme i ditt hemunderhållningscenter genom att slå samman två vanliga enheter i en fristående enhet. I stället för att behöva ta upp två separata ljud- och videoanslutningar på din TV kan båda enheterna överföra ljud- och videodata via en anslutning till TV: n.

Anslut ena änden av RCA-kablarna till video-utgångsanslutningarna på DVD / VCR-kombinationen. Ta en stund för att se till att den gula kontakten ansluts till den gula porten och att färgerna på de röda och vita kablarna matchar därefter.

Anslut den andra änden av RCA-kablarna till en av TV: ns videoingångsanslutningar. Matcha än en gång färgen på kontakten till porten som den är ansluten till. Lägg märke till vilken videoingång på TV: n du använde (till exempel "Video 1" eller "Video 2").

Konfigurera TV: n för att visa DVD / VCR-kombinationen genom att trycka på ingångsvalknappen - vanligtvis märkt "Input", "Source" eller "TV / Video" - tills du kommer till den videoingång som du har anslutit RCA-kablarna till. . Om du till exempel använde Video 1, tryck på ingångsvalsknappen tills du kommer till Video 1. Du är nu redo att visa videobandspelaren / DVD-kombinationen på TV: n.

Tips

För att ansluta videobandspelaren / DVD-kombinationen med en annan typ av video- / ljudanslutning - till exempel komponent-, HDMI-, S-video- eller SVGA-anslutningar - utför exakt samma procedur, men med de ljud- / videokablar du väljer istället av RCA-kablar.