Så här aktiverar du Lane Assist på en Garmin

Flera Garmin GPS-mottagarmodeller har Lane Assist-teknik, som visar vilken fil du behöver köra i för att ta nästa sväng. När du tittar på huvudnavigeringsskärmen visas Lane Assist i det övre vänstra hörnet som flera pilar och ersätter indikatorn för nästa sväng, som bara är en pil. Pilarna representerar antalet körfält på vägen, och den vita pilen anger körfältet. Du kan få en förhandsgranskning av körfältet du måste köra innan Lane Assist visas på huvudnavigeringsskärmen genom att aktivera Lane Assist-skärmen.

Steg 1

Tryck på ikonen "Nästa sväng", som är den enda pilen med kvarvarande sträcka fram till svängen, för att visa kartan för nästa sväng.

Steg 2

Tryck på "Lane Assist" för att visa bilden i Lane Assist. Den lila pilen visar vilken fil du ska köra in för att göra nästa sväng.

Tryck på knappen "Tillbaka" för att återgå till kartan.