Hur man formaterar Windows XP från kommandotolken

Oavsett om du vill installera om Windows XP rent eller börja om med ett nytt operativsystem är det ibland nödvändigt eller att föredra att formatera hårddisken. Formatering av en hårddisk raderar all data och förbereder enheten för en viss typ av filsystem. Även om nyare operativsystem som Windows XP och Windows 7 tillåter alternativet att formatera från operativsystemet, kan formatering också göras från kommandotolken.

Säkerhetskopiera data på hårddisken du vill formatera. Om du formaterar om hårddisken tas bort alla data på hårddisken, så säkerhetskopiera allt du vill behålla.

Klicka på "Start" och klicka på "Kör". Detta öppnar dialogrutan Kör.

Skriv "cmd" i textfältet och tryck på "Enter" eller klicka på "OK". Detta öppnar kommandotolken.

Skriv "format c:" i kommandotolken och tryck på "Enter". Datorn börjar formatera hårddisken.

Tips

Skriv "format /?" vid kommandotolken för att se en lista med formateringsalternativ.

Varningar

Formatera bara hårddisken om du är säker på att du är bekväm med att ta bort all data. Omformatering tar bort all data på hårddisken.

Formatera bara en hårddisk om du har en systemåterställningsskiva så att du kan installera operativsystemet.