Hur man installerar MicroSD i en LG-telefon

Som namnet antyder är ett microSD-kort en mindre version av ett standard SD-kort. Även om den är liten behåller den fortfarande hög lagringskapacitet. Vissa LG-telefoner har en microSD-kortplats för att möjliggöra åtkomst till och spara data på kortet. Detta erbjuder också ett bekvämt sätt att överföra foton, musik och annan data mellan telefoner eller till din dator.

Steg 1

Lyft upp den lilla plastfliken som täcker microSD-kortet och vrid det ur vägen. Den här fliken finns på höger sida av din LG-telefon.

Steg 2

Rikta in MicroSD-kortet med den mindre änden mot kortplatsen och metallkontakterna pekade nedåt.

Steg 3

Skjut in microSD-kortet i kortplatsen tills du hör ett "klick", vilket betyder att det är korrekt inkopplat.

Steg 4

Stäng det skyddande plastskyddet över spåret.

Välj "Ja" om du får ett meddelande på skärmen för att formatera kortet. Även om de flesta kort redan har formaterats, måste vissa inte formateras innan de används.