Hur du uppdaterar din mobiltelefon till alla lokala torn

Din mobiltelefon låser sig på signalerna från närmaste mobiltelefontorn och lagrar dem i minnet för att minska energiförbrukningen. Ibland används tornplatserna som är lagrade i telefonens minne istället för det närmaste tornet, vilket gör att din signalkvalitet försämras. Lyckligtvis är det möjligt att tvinga din telefon att rensa tornplatserna lagrade i minnet och fråga de närmaste tornen för en signaluppdatering.

Power Cycling din telefon

Tryck på "Avsluta" eller "Av / på" -knappen på din telefon och håll den intryckt i tre till fem sekunder tills skärmen blir mörk.

Vänta tio sekunder.

Slå på telefonen igen. Strömcykeln kommer vanligtvis att göra att telefonens platsminne återställs och om du slår på den igen tvingas den att fråga de närmaste tornen.

Verizon-telefoner

Verizon-användare kan ringa "* 228" och välja "2" när de uppmanas att uppdatera till lokala torn. Ett meddelande visas på skärmen när processen är klar, vilket kan ta upp till två minuter.