Hur man lägger till kontakter i favoritlistan på iPhone

Att ha för många kontakter på din kontaktlista gör det ofta svårt att hitta den kontakt du vill ringa vid en viss tidpunkt. Ett bra sätt att lösa detta problem är att lägga till kontakter i favoritlistan på din iPhone.

Favoritlista på iPhone

Chansen är stor att du kanske har lagt märke till alternativet Favoriter, som finns på nedre menyn i telefonappen på din iPhone.

Genom att trycka på detta alternativ för favoriter kan du komma åt alla kontakter som du kan ha lagt till i listan över favoritkontakter på din iPhone. På det här sättet kan du omedelbart komma åt dina vanligaste eller favoritkontakter utan att behöva gå igenom hela listan över kontakter.

Om du har en iPhone som använder 3D Touch kommer de tre första kontakterna på din favoritlista att visas i 3D Touch-menyn när du trycker hårt på telefonappen.

Lägg till kontakter i favoritlistan på iPhone

Följ stegen nedan för att lägga till en kontakt i din favoritlista på iPhone.

1. Öppna telefonappen på din iPhone

2. Klicka sedan på fliken Kontakter längst ner på skärmen (se bild nedan)

3. Klicka på kontakten som du vill lägga till i favoritlistan på kontaktskärmen

4. Klicka på alternativet Lägg till till favoriter på kontaktens detaljskärm (se bild nedan)

5. Tryck på din kontakts nummer från popup-fönstret för att lägga till denna kontakt till din lista över favoritkontakter på iPhone.

Ordna kontakter i favoritlistan

Som nämnts ovan visas tre av dina favoritkontakter som är högst upp i favoritlistan i 3D Touch Menu, varför du kanske vill ordna kontakter på din favoritlista.

1. Öppna telefonappen på din iPhone

2. Klicka på Favoriter från bottenmenyn om du inte redan är på skärmen Favoriter.

3. Klicka sedan på alternativet Redigera, som ligger längst upp till vänster på skärmen (se bild nedan)

4. Nu, tryck och håll på 3-radikonen och dra sedan upp eller ner för att flytta kontakten till önskad plats.

5. Klicka på Klar (från det övre vänstra hörnet på skärmen) för att spara ändringarna i Favoritlistan.

Ta bort kontakt från favoritlistan på iPhone

Om du inte längre vill se en viss kontakt visas i favoritlistan kan du följa stegen nedan för att ta bort kontakten från favoritlistan på din iPhone.

1. Öppna telefonappen på din iPhone

2. Klicka på Favoriter från den nedre menyn

3. Klicka sedan på Redigera (finns längst upp till vänster på skärmen)

4. Klicka nu på den röda minusknappen bredvid kontaktens namn

5. Tryck till slut på Radera för att ta bort denna kontakt från din favoritlista (se bild nedan)