Hur man justerar ljusstyrka automatiskt på en Sony VAIO

Både fabriksinställningar och batteriström bidrar till Sony VAIO-skärmens ljusstyrka. Justera antingen fabriksinställningarna eller batteriströmmen för att göra datorskärmen ljusare. Ju lägre ljusstyrka desto mer sparar du batteriström. Justera ljusstyrkan för att minska ögonbelastningen, ge en tydligare bild i direkt solljus eller ge visuell klarhet till dokument och webbsidor. Använd inte skärmens ljusstyrka som ljuskälla; ha alltid en andra ljuskälla, som en lampa, i närheten.

Steg 1

Högerklicka på ikonen "Power Panel" i systemfältet. Det liknar ett batteri. Klicka på "Redigera / skapa profiler."

Steg 2

Klicka på "Maximal batteritid" till vänster på skärmen. Klicka på "LCD-ljusstyrka" på höger sida. Av de nio nivåerna av ljusstyrka är nivå 9 den ljusaste.

Steg 3

Välj din ljusstyrka. Klicka sedan på "Spara" -ikonen längst upp till vänster på skärmen.

Stäng fönstret och starta om Sony VAIO för att ändringar ska träda i kraft.