Hur man blockerar aviseringar från alla appar på iPhone

Om det finns en viss app på din iPhone som stör dig med ofta aviseringar kan du förhindra att appen stör dig med oönskade aviseringar genom att följa stegen som anges nedan för att blockera aviseringar från alla appar på iPhone.

Blockera aviseringar från alla appar på iPhone

Nästan alla appar, från lager Apple-appar till tredjepartsappar som är installerade från App Store skickar någon slags aviseringar.

I de flesta fall är dessa aviseringar mycket användbara, men många andra gånger börjar apper skicka massor av oberoende aviseringar, vilket kan vara mycket besvärande.

Om du står inför den här situationen har du antingen möjligheten att ta bort appen, eller så kan du alternativt blockera den här appen från att skicka aviseringar. På detta sätt kan du fortsätta använda appen utan att behöva se alla appens irriterande meddelanden.

Ett annat skäl att blockera aviseringar skulle vara om du använder en app som innehåller känslig eller viktig information som du inte vill utsättas i form av aviseringar.

  • Relaterat: Hur döljer aviseringar från iPhone-låsskärmen

Oavsett kanske din anledning är processen för att blockera aviseringar från alla appar på iPhone eller iPad mycket enkel och enkel.

1. Öppna Inställningar på din iPhone.

2. Klicka på Meddelanden på skärmen Inställningar

3. På nästa skärm trycker du på appen från vilken du vill blockera aviseringar på din iPhone.

4. På nästa skärm, slå av alternativet för Tillåt meddelanden (se bild nedan)

Efter detta kommer den aktuella appen inte längre att bry dig med aviseringar.

Du kan upprepa stegen ovan för andra appar, om det finns några andra appar som stör dig med oönskade aviseringar.