Hur man vidarebefordrar samtal på iPhone till ett annat nummer

Det är lätt att vidarebefordra samtal på iPhone till ett annat nummer, om du inte kan ringa samtal på din enhet och vill att dessa samtal ska delta av någon annan.

Vidarebefordra samtal på iPhone till ett annat nummer

Innan du går vidare med stegen för att vidarebefordra samtal till ett annat nummer på iPhone måste du se till att vidarekoppling av samtal stöds av din operatör.

Vissa flygbolag kanske debiterar dig extra för att tillhandahålla denna tjänst. Därför rekommenderas att du kontrollerar med din bärare och undviker oönskade överraskningar.

Se också till att du kommer ihåg att inaktivera vidarekoppling av samtal på din iPhone så snart du är klar med anledningen till att vidarebefordra samtal till ett annat nummer.

Att glömma att inaktivera vidarekoppling av samtal kan leda till att dina samtal dirigeras till det andra numret medan du förväntar dig att de kommer till din iPhone.

Hur man vidarebefordrar samtal på iPhone till ett annat telefonnummer

Följ stegen nedan för att vidarebefordra samtal på iPhone till ett annat nummer.

1. Öppna Inställningar på din iPhone och tryck på Telefon.

2. På nästa skärm trycker du på alternativet Samtal vidarebefordran som finns under avsnittet "Samtal".

3. På skärmen Samtal vidarebefordring, skjut växeln bredvid vidarekoppling till ON-position och tryck sedan på alternativet Vidarebefordra till som visas.

4. På nästa skärm skriver du det telefonnummer (börjar med riktnummer) till vilket du vill vidarebefordra samtal till.

5. När du har skrivit telefonnummer klickar du på bakåtpilen för att spara ändringarna.

När vidarekoppling har aktiverats på din enhet ser du en telefonikon med en pil i statusfältet på din iPhone.

Detta ger en bra indikation på att din iPhone för närvarande är inställd på att vidarebefordra samtal till ett annat nummer.

Hur du avaktiverar vidarekoppling av samtal på iPhone

Inaktivera vidarekoppling av samtal på en iPhone är lika enkelt som att aktivera den här funktionen.

1. Gå till Inställningar> Telefon> Vidarekoppling.

2. På skärmen Samtal vidarebefordring flyttar du växeln bredvid vidarekoppling till AV-läge.

När vidarekoppling av samtal är inaktiverad försvinner telefonikonen med pilen från statusfältet och din iPhone börjar acceptera telefonsamtal och ringa som vanligt.

Aktivera vidarekoppling av samtal på bärbara låsta iPhoner

Om du inte kan komma åt funktionen Vidarekoppling på skärmen Inställningar för iPhone är det troligt att den här funktionen har blockerats av din operatör.

I sådana fall kanske du kan vidarebefordra samtal till ett annat nummer med hjälp av en alternativ metod som rapporterats av vissa användare.

1. Slå * 72 följt av det telefonnummer du vill vidarebefordra samtal till.

2. För att inaktivera vidarekoppling av samtal, ring bara * * när som helst. Detta avaktiverar vidarekoppling av samtal och du kan ta emot samtal på din iPhone.