Hur man vidarebefordrar meddelanden på iPhone

Alternativet att vidarebefordra meddelanden på iPhone är något doldt. Därför ger denna handledning stegen att vidarebefordra enstaka eller flera meddelanden på iPhone till någon av dina kontakter.

Vidarebefordra meddelanden på iPhone

Det är riktigt enkelt att vidarebefordra meddelanden på iPhone, men det är viktigt att veta att vidarebefordra meddelanden på iPhone inte är som att vidarebefordra ett e-postmeddelande, där både meddelandekroppen och informationen om den ursprungliga avsändaren ingår i det vidarebefordrade meddelandet.

När du vidarebefordrar meddelanden på iPhone ingår endast meddelandekroppen i det vidarebefordrade meddelandet. Den ursprungliga avsändarens namn och kontaktinformation ingår inte i det vidarebefordrade meddelandet.

Om du till exempel vidarebefordrar ett meddelande från "Jim" och meddelandet säger "Mötet på onsdag har avbrutits" kommer bara meddelandet (Mötet på onsdag har avbrutits) vidarebefordrats, och inte namnet på den ursprungliga meddelandesändaren (Jim).

Det vidarebefordrade meddelandet verkar i princip som om du skrev meddelandet själv. Därför är det viktigt att meddela den andra personen att du vidarebefordrar ett meddelande från någon annan.

Med denna förståelse, låt oss gå vidare och titta på stegen för att vidarebefordra meddelanden på iPhone

Vidarebefordra ett meddelande på iPhone

Så här kan du vidarebefordra ett enda meddelande på iPhone till någon av dina kontakter med iPhone, Android eller någon annan typ av mobil enhet.

1. Öppna appen Meddelanden på din iPhone.

2. På skärmen Meddelanden trycker du på och håller på det meddelandet som du vill vidarebefordra.

3. På popup-fönstret som visas klickar du på alternativet Mer ... (se bild ovan)

4. På nästa skärm trycker du på framåt-ikonen som finns längst ner till höger på skärmen.

5. Du kommer att se ditt valda meddelande på en ny meddelandeskärm. Klicka på fältet Till och välj kontakten som vill vidarebefordra meddelandet till (du kan också ange namnet eller telefonnumret för din kontakt) och tryck på knappen Skicka.

Som nämnts ovan kommer endast meddelandekroppen att vidarebefordras och inte namnet eller kontaktuppgifterna för den ursprungliga avsändaren.

Vidarebefordra flera meddelanden på iPhone

Följ stegen nedan om du vill vidarebefordra flera meddelanden från en konversation.

1. Öppna appen Meddelanden på din iPhone.

2. Öppna konversationen med meddelanden som du vill vidarebefordra på skärmen Meddelanden.

3. Klicka sedan på och håll kvar på alla meddelanden som du vill vidarebefordra.

4. På nästa skärm väljer du alla meddelanden i konversationen som du vill vidarebefordra och tryck på knappen Framåt som finns längst ner till höger på skärmen.

4. På skärmen Nytt meddelande klickar du på fältet Till och välj kontakten som vill vidarebefordra de markerade meddelandena till (eller så kan du ange mottagarens namn eller telefonnummer manuellt) och tryck på knappen Skicka.

Alla valda meddelanden kommer att vidarebefordras till din kontakt.