Hur man låser appar på iPhone med hjälp av Touch ID

Om du redan använder Touch ID för att låsa upp din iPhone kommer du gärna att veta att det också är möjligt att låsa appar på iPhone med hjälp av Touch ID.

Lås appar på iPhone med hjälp av Touch ID

För att kunna låsa appar på iPhone med hjälp av Touch ID måste du aktivera Touch ID för varje enskilt appar som du vill kunna låsa upp och låsa med Touch ID.

När Touch ID är aktiverat för en app kan du låsa och låsa upp appen med dina fingeravtryck. Som ni kan föreställa er detta mycket bekvämare än att ställa in en lösenord för att låsa upp appar.

Du måste också vara medveten om att endast appar som ger möjlighet att använda Touch ID kan låsas med fingeravtryck på iPhone.

Till exempel tillåter populära sociala medieappar som WhatsApp, Facebook, Twitter och Snapchat inte Touch ID, medan appar som Dropbox, Mint, PayPal, Evernote, 1Password och den ursprungliga Notes-appen på iPhone kan låsas upp och låsas med Touch ID.

1. Slå på Touch ID på iPhone

Om du redan använder fingeravtryck för att låsa upp din iPhone kan du hoppa över det här steget. Om inte kan du följa stegen nedan för att aktivera Touch ID på din iPhone.

Obs! Om du ställer in Touch ID för första gången måste du följa anvisningarna på skärmen för att först registrera dina fingeravtryck hos Apple.

1. Öppna Inställningar på din iPhone och tryck på Touch ID och lösenord.

2. Ange din lösenord på popup-fönstret

3. På skärmen Touch ID och Passcode, aktivera Touch ID för iPhone Unlock eller iTunes & App Store (eller båda om du vill)

2. Aktivera Touch ID för appar

När du har installerat Touch ID på iPhone kan du följa stegen nedan för att aktivera Touch ID för appar som du vill låsa och låsa upp med dina fingeravtryck på iPhone.

1. Öppna appen som du vill låsa och låsa upp med Touch ID. I vårt fall använder vi Dropbox-appen.

2. Klicka sedan på ikonen Inställningar som finns längst upp till vänster på skärmen (platsen kan variera för andra appar).

3. På skärmen Appinställningar trycker du på alternativet Aktivera lösenordskod - Detta kan märkas som lösenord och touch-ID eller något liknande för andra appar.

4. Du blir ombedd att ställa in en fyrsiffrig lösenord för Dropbox.

Obs: Även om du försöker konfigurera Touch ID, kommer du fortfarande att behöva konfigurera en fyrsiffrig lösenord för appen.

5. Aktivera sedan Touch ID för Dropbox-appen genom att flytta väljaren för Touch ID till ON.

Nu kommer du att kunna låsa och låsa upp den här appen med ditt fingeravtryck istället för att använda ett lösenord för att låsa upp appen.

3. Inaktivera widgetar för Touch ID-appar

Även om Touch ID är aktiverat för en app, kan appen fortfarande visa känslig eller privat information på widgetskärmen på din iPhone.

Därför rekommenderas att du inaktiverar widgetarna för Touch ID-appar för att förhindra att din privata information visas i Widgets.

1. Dra åt vänster på startsidan på din iPhone för att öppna widget-skärmen.

2. Bläddra ner till botten av skärmen och tryck på Redigera.

3. Klicka på den röda cirkeln till vänster om appnamnet på skärmen Lägg till widgetar och tryck på Ta bort för att bekräfta.

Upprepa ovanstående steg för andra appar som har aktiverat Touch ID och tryck på Klar för att spara den här inställningen för apparna.