Så här ändrar du inställningarna för larmmeddelanden på en iPhone

Apple iPhone-smarttelefonen har en avancerad väckarklocka som låter dig ställa in och hantera flera larm. När du har ställt in iPhone-larm för att väcka dig på morgonen eller påminna dig om ett möte kan du ändra aviseringsinställningen som styr alarmljud, tid, etikett, upprepningsfunktion och snooze-funktionen. Konfigurera larminställningar i "Clock" -applikationen som kommer som en standardfunktion på alla iPhones.

Steg 1

Tryck på applikationsknappen "Clock" på iPhones startskärm.

Steg 2

Tryck på "Alarm" -knappen på menyfältet Clock för att visa en lista över alla larm.

Steg 3

Svep fliken till "Av" bredvid ett larm för att inaktivera larmet eller till "På" för att aktivera larmet.

Steg 4

Tryck på knappen "Redigera" för att ändra aviseringsinställningar för befintliga larm. Tryck på högerpilen bredvid larmposten för att öppna inställningsskärmen.

Steg 5

Välj önskad larmtid från snurrhjulet som styr larmets timme- och minutinställning.

Steg 6

Tryck på fliken "Upprepa". Tryck för att välja varje dag i veckan där du vill att alarmet ska ljuda så att en bock visas bredvid den valda dagen. Tryck på knappen "Tillbaka" för att återgå till larmmenyn.

Steg 7

Tryck på fliken "Ljud". Välj din önskade alarmlarm från listan över tillgängliga ljud. IPhone förhandsgranskar ljudet när du väljer ton. Tryck på "Tillbaka" när du är nöjd med larmtonen.

Steg 8

Svep på fliken bredvid "Snooze" till "On" -positionen om du vill att alarmet ska upprepas några minuter efter den inställda aviseringstiden.

Steg 9

Tryck på fliken "Etikett". Skriv ditt önskade namn för larmmeddelandet i inmatningsfältet och tryck sedan på knappen "Tillbaka".

Tryck på "Hem" -knappen under skärmen för att återgå till iPhones startskärm. IPhone visar en liten klockikon i meddelandefältet ovanför skärmen för att indikera ett aktivt larm.