Så här aktiverar du internet på en Samsung Champ

Samsung Champ är en liten smartphone designad för europeiska marknader. Telefonen kan komma åt Internet via General Packet Radio Service eller GPRS. När du köper telefonen kan du sätta in ett SD-kort i det för att konfigurera GPRS, men om du vill ställa in det på egen hand med en separat leverantör kan du manuellt ange den information som krävs för att möjliggöra Internetåtkomst.

Steg 1

Kontakta den internetleverantör som du vill använda för din telefon för att få följande inställningar som du behöver för att konfigurera telefonen: hem-URL, proxy-adress, åtkomstpunktens namn, användar-ID och lösenord.

Steg 2

Slå på telefonen.

Steg 3

Välj "Inställningar" från huvudmenyn.

Steg 4

Tryck på "Programinställningar", "Internet" och sedan på "Internetprofiler".

Steg 5

Tryck på Skapa.

Steg 6

Ange ett namn för anslutningen i fältet Ange namn.

Steg 7

Skriv en hem-URL, som är hemleverantörens webbadress.

Steg 8

Välj "GPRS" i fältet Bearer.

Steg 9

Välj "På" i fältet Proxy och ange sedan den proxyadress som tillhandahålls av din ISP.

Steg 10

Uppdatera dina "GPRS" -inställningar med åtkomstpunktens namn, användar-ID och lösenord från din leverantör.

Klicka på "Spara".